PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 10-10-13 Vergadering 10-10-13
Op donderdag 10 oktober kwamen de kerkenraadsleden weer in de consistorie bij elkaar. Ook was de oecumene goed vertegenwoordigd met ónze afgevaardigde en iemand van de R.K. parochie. Er was een kerkrentmeester en een “gewoon” gemeentelid aanwezig.
Vandaag kwam ds. Otto Sondorp zich aan de raad voorstellen en omdat ook ds. Beltman aanwezig was, was de theologische kant goed vertegenwoordigd deze keer.
Ds. Sondorp vertelde dat hij sinds ruim een maand als predikant aan de Protestantse Kerk van Santpoort is verbonden en dat hij vanaf 1 december voor onze gemeente aan de slag gaat als interim-predikant. De kennismaking verliep in goede harmonie en voorzitter Erik Lagerweij sprak de hoop uit dat we elkaar nog vele malen tijdens zijn werkzame periode bij ons zullen ontmoeten. Samen met hem en de kerkenraad zal een plan van aanpak geschreven worden, waarbij de gemeente zo veel mogelijk ingelicht en ingeschakeld zal worden.
Bij de vooruitblik op de nog komende kerkdiensten van 2013, kunnen we constateren dat er bij de voorbereiding veel gemeenteleden zijn ingeschakeld. Dat maakt dat de “bijzondere” diensten ook echt onze eigen diensten zullen zijn. Dit geeft een heel goed gevoel voor de toekomst.
Ds. Beltman meldde dat de gespreksgroep over het boek van Carel ter Linden is begonnen. De eerste avond is met een redelijk aantal mensen van start gegaan en eens in de drie weken vindt het gesprek weer voortgang.
Zorgen heeft de kerkenraad over zichzelf. Tijdens deze vergadering konden er twee vaste leden niet aanwezig zijn en dat betekent dat er die avond dus maar vier kerkenraadsleden zijn. Dat geeft toch wel duidelijk aan dat we erg onderbezet zijn. Beleidsbeslissingen kunnen zo niet genomen worden en wat er gedaan moet worden, komt altijd op dezelfde personen neer. Daarom roepen wij u allen op om mee te helpen zoeken naar mensen die voor korte of langere tijd mee willen draaien in onze raad. Niet om daar heel veel uren mee bezig te zijn, maar om b.v. een tijdje te notuleren, om iets uit te zoeken, een rooster van werkzaamheden te maken enz., enz.
Verder moet ik de dank overbrengen aan Jantie en Henk de Vries, die de preekvoorziening regelen. Dat is in een vacaturetijd altijd een moeilijke klus. Maar van vele kanten komen er complimenten over de afwisselende en uitstekende predikanten die bij ons voorgaan.
Soms wordt er door deze dominees gevraagd of onze gemeente het nieuwe liedboek al gebruikt. Daar moet ik dan nee op zeggen; maar dat willen we natuurlijk niet zo laten.
In de consistorie zijn twee nieuwe liedboeken aanwezig, als u zin heeft, dan neemt u er maar eens eentje een weekje mee naar huis om te bekijken. (Wel weer terugleggen natuurlijk.)
Voorstellen om ermee aan het werk te gaan worden binnenkort besproken. (Dit lijkt wel een tekst uit de troonrede, nietwaar ?)
Met de diaconie zijn plannen voor de komende Advents- en Kerstperiode besproken, want al is de zomer nog maar net voorbij, het werk gaat door en voor we het weten is het 2014.
Maar eerst wens ik ieder een mooie herfsttijd toe.
Ankie Hinloopen, scriba

De Tien Woorden uit de Thora (hedendaagse bewerking)
 
1. Luister goed: mijn kind ben jij,
Ik ben God, Ik maak je vrij,
wees een evenbeeld van mij.
 
2. Geloof niet in Jan en alleman.
Vertrouw op wat Ik doe en kan,
ook al heb je er geen plaatje van.
 
3. Wanneer je over Mij iets zegt,
laat het dan eerlijk zijn en echt;
gebruik mijn mooie Naam terecht.
 
4. Niet altijd werken aan één stuk,
niet altijd rennen, druk, druk, druk;
neem elke week een dag geluk.
 
5. Wees respectvol en wees zacht
voor mensen op hun oude dag,
door wie jij nu leven mag.
 
6. Bedwing de woede die je voelt
en graag weer op een ander koelt –
je maakt meer stuk dan je bedoelt.
 
7. Blijf trouw aan wie je liefste is,
ook als je soms daarbij iets mist;
hou vast aan je verbintenis.
 
8. Iets stelen is een fout gebaar –
je brengt de vrede in gevaar;
wees betrouwbaar voor elkaar.
 
9. Strooi niet met leugens in het rond,
vertel geen praatjes zonder grond
maar help elkaar – of houd je mond.
 
10. Wees niet jaloers op elke mens
die iets bezit wat jij graag wenst,
maar wees tevreden – ken je grens.
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Geen dienst in eigen kerk - Welkom bij OSG Kortenhoef
datum en tijdstip 26-03-2023 om 11.15 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 27-03-2023 om 19.30 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 31-03-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.