PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
1e Kwartaal 2020 1e Kwartaal 2020
zondag 06 januari
Liliane Fonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

zondag 13 januari
Bartiméus Sonneheerdt
Als je blind of slechtziend bent is met hulpmiddelen, aanpassingen en/of extra begeleiding vaak heel veel mogelijk. Hulpmiddelen of aangepaste materialen moeten echter worden ontwikkeld. De overheid financiert veel, maar niet alles. Onderzoek of andere belangrijke ontwikkelingen blijven daardoor vaak liggen. Bartiméus Sonneheerdt zet zich daarom in om projecten mogelijk te maken die de overheid (nog) niet financiert. Hiervoor vragen wij uw steun. Uw gift maakt letterlijk het verschil.

zondag 19 januari
Missionair

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat in andere opzichten relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor de ander, onze naaste of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze te vertalen naar ons eigen leven en ze te delen met de mensen om ons heen.
De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk.

zondag 26 januari
Stichting ZOA
De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor Stichting ZOA.
De afkorting ZOA staat voor Zuidoost-Azië, de regio waar in 1973 werd begonnen met het bieden van hulp. In dat jaar kwamen drie studenten uit Groningen op het idee om geld in te zamelen voor Vietnamese bootvluchtelingen. Dit ging zo goed, dat ze al snel startten met het uitzenden van veldwerkers. Het duurde niet lang voordat ze hun activiteiten konden uitbreiden naar Laos en Cambodja. Nu, ruim veertig jaar later, biedt Stichting ZOA hulp, hoop en herstel in maar liefst vijftien landen op drie continenten. En ook al heeft de naam ZOA daarmee de oorspronkelijke betekenis verloren, het doel is gelijk gebleven: slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten steunen, zodat zij op den duur weer op eigen benen kunnen staan.

zondag 02 februari
Kerk in Actie - Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. Het weer is er erg grillig. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie gezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden.
Via deze collecte steunen we boerengezinnen in Noord-Oeganda, zodat ze droogte en overstromingen beter het hoofd kunnen bieden.

zondag 09 februari
JOP
Bouwen aan een kerk van en voor mensen van alle leeftijden. Dat is het verlangen en de ambitie van JOP. Bouwen door materiaal te ontwikkelen en ondersteuning te bieden aan iedereen die betrokken is bij jeugdwerk in de kerk.
Om deze ambitie te realiseren is er natuurlijk geld nodig. Uw hulp is nodig om samen zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken en te betrekken bij het plaatselijk jeugdwerk.

zondag 16 februari
Werelddiaconaat - Kameroen
Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. Samen komen we op voor een ‘sterke’ kerk wereldwijd, een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.
Klein maar krachtig, dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christenen samen in 1300 kerken. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding. De Lutherse Broederkerk wil deze gemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Ze traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert de mensen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen studenten theologische onderwijs volgen. In vijftig jaar tijd zijn zo ruim 300 voorgangers opgeleid. De collecte van vandaag is bestemd voor dit mooie werk.

zondag 23 februari
Binnenlands Diaconaat
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.
Diverse kerkelijke initiatieven helpen deze mensen met informatie, advies en scholing, en stimuleren hun zelfredzaamheid. Kerk in Actie ondersteunt verschillende initiatieven in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht.

zondag 01 maart
Voorjaarszending - Golfstaten
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel.
Kerk in Actie traint voorgangers. Bijbelverhalen worden verteld en met elkaar gaat men vervolgens op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen via deze collecte!

zondag 08 maart
Missionair werk in Nederland
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met hen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn. De boodschap van het evangelie wordt niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. 

zondag 15 maart
Kerk in Actie - Zuid-Soedan
Door de twintig jaar durende oorlog in Zuid-Soedan zijn meer dan 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn op de vlucht, vooral vrouwen en kinderen. Velen leven al jarenlang in vluchtelingenkampen.
Het lijkt daar nooit op te houden. Miljoenen mensen gaan iedere avond met honger naar bed. Oogsten mislukken, waterbronnen drogen op. Ze ondervinden de klimaatverandering aan den lijve. De ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten.
Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is onze steun van groot belang. Laat ons niet wegkijken. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij onze steun kan opstaan uit armoede en geweld is het waard!

zondag 22 maart
Diaconale vakantieweken
Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen, die zelf niet gemakkelijk op vakantie kunnen, van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van een zorgeloze vakantie. Geef in de collecte, zodat we deze steun kunnen blijven bieden. Hartelijk dank!

zondag 29 maart
Kerk in Actie - Ghana
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk.
Hele gezinnen trekken dan ook naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, ben je vrijwel kansloos. Een van de kinderen, Joyce, volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze iemand van het opvangcentrum. Ze kon het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.
Door uw bijdrage aan deze collecte  kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden tijd een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 27-09-2020 om
meer details

 
Het goede leven?!
Een korte overdenking van ds. Stella Muns. meer
 
Noodhulp Syrië
Om dit bericht van de Diaconie te openen, klik hier.
 
Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de PKN richtlijnen voor erediensten en andere bijeenkomsten.
Om het protocol te raadplegen, klik hier.
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Dienst 13-09-2020
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.