PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
1e Kwartaal 2022 1e Kwartaal 2022
zondag 02 januari
Kinderen in de knel
Elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven en helpt met bijv. voedsel, gezondheidszorg en onderwijs.
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van deze vluchtelingen en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef royaal aan deze collecte. Hartelijk dank!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Kinderen in de knel’.

zondag 09 januari
Lilianefonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Lilianefonds’.

zondag 16 januari
Geen dienst

zondag 23 januari
Geen dienst in eigen kerk

zondag 30 januari
Voedselbank Gooi en Omstreken
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Door de huidige coronacrisis neemt dit aantal helaas toe! De voedselbanken helpen de minstbedeelden tijdelijk met voedselpakketten.
Voedselbanken willen voorkomen dat goed voedsel weggegooid wordt en tegelijkertijd de mensen helpen die om diverse redenen niet (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten. De voedselbanken maken daarbij geen onderscheid tussen mensen qua ras, geloof, levensovertuiging, politieke kleur, geslacht, sociale status of geaardheid.
De voedselpakketten moeten worden gezien als acute noodhulp.
Alle hulp is welkom, bijv. van scholen, kerken, bedrijven. Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte in onze kerkdienst bestemd voor dit bij ons allen zeer bekende doel. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’.

zondag 06 februari
Werelddiaconaat-Oeganda
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen.
De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan, bijvoorbeeld door middel van (landbouw)training. Zo leren ze hoe ze de steeds terugkerende problemen door aanpassingen het hoofd kunnen bieden. 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oeganda’.

zondag 13 februari
Noodhulp Nepal
De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die ze binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun inkomsten vielen toen in één klap weg.
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat die in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. Ze krijgen bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een stageplek.
Help mee om jongeren in Nepal een toekomstperspectief te bieden. Uw bijdrage is meer dan welkom.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Nepal’.

zondag 20 februari
Werelddiaconaat (India)
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten, omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie deze kinderen uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn vóór en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen.
Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Vandaag collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. Helpt u mee?

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘India’.

zondag 27 februari
Werelddiaconaat (Myanmar)
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar, een partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk en zorg voor deze mensen te verbeteren.. Dit doet zij bijvoorbeeld door vaktrainingen te geven en microkredieten te verstrekken. Daarnaast ondersteunt The Leprosy Mission mensen bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap.
Help mee deze mensen met een handicap een toekomst te bieden. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Myanmar’.

zondag 06 maart
Zending (Rwanda)
Vandaag collecteren we voor het werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig project, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die meer opbrengst uit hun land kunnen halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel. Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Rwanda’.

zondag 13 maart
Noodhulp Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Onze steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig! Met onze bijdrage ondersteunen we de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Hartelijk dank!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oekraïne’.

zondag 20 maart
Werelddiaconaat - straatkinderen Indonesië
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden en verwijst ouders daarom door naar organisaties die kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.
Met onze bijdrage aan deze collecte steunen we dit werk. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Indonesië’.

zondag 27 maart
Noodhulp Oekraïne
Zie zondag 13 maart.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oekraïne’.
 
terug
 
 

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Geen dienst
datum en tijdstip 16-10-2022 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 23-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.