PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
2e Kwartaal 2021 2e Kwartaal 2021
zondag 30 mei 2021
De eerste collecte is bestemd voor noodhulp India en Nepal.
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen! De acute noodsituatie in India en Nepal laat de verwoestende gevolgen van corona zien.
Kerk in Actie staat in nauw contact met lokale partners. Ds. Devkota, voorganger van de Elohim Church in Nepal, vertelt dat kerkleden en voorgangers in heel Nepal elkaar aanmoedigen in woord en gebed. “Ik geloof dat God alles in zijn hand heeft. In alle omstandigheden is Hij bij ons, ook nu. De woorden van Jesaja 43 bemoedigen me altijd weer: ‘Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! Moet je door het water gaan - Ik ben bij je; of door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.’ Ik dank alle broeders en zusters in Nederland uit de grond van mijn hart voor hun meeleven en gebed.”
Kerk in Actie vraagt onze aandacht voor de actie ‘Samen tegen corona’. Het geld dat zo wordt opgehaald is bestemd voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers: zuurstof, beschermende kleding, vaccinatiematerialen, etc.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u indien gewenst overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Noodhulp India’.

zondag 06 juni 2021
Mothers Union in Oeganda - Werelddiaconaat
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving. Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven echter erg zwaar. Met name het jarenlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na in veel ontwrichte gezinnen. De Mothers Union (vrouwenbond) van de Orthodoxe Kerk begeleidt de vrouwen om hun problemen te overwinnen. Die voelen zich hierdoor gesterkt en gaandeweg spelen ze een actievere rol in hun gezin, kerk en dorp.
Kerk in Actie steunt de vrouwenbond van de Oegandese kerk in dit werk. In praktische zin bijvoorbeeld door hen betere landbouwtechnieken aan te leren om zo meer te verdienen.
Met de eerste collecte van vandaag helpen we mee deze Oegandese vrouwen en hun gezinnen een beter bestaan te geven.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u indien gewenst overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oeganda’.

zondag 13 juni 2021
Geen dienst

zondag 20 juni 2021
Noodhulp vluchtelingen
Elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen bijv. via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven daar in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven en helpen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. Met deze collecte steunen we dit werk van Kerk in Actie.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Noodhulp vluchtelingen.

zondag 27 juni 2021
Rudolphstichting

Als je in Nederland geboren wordt is dat nog geen garantie voor een onbezorgde jeugd. Helaas worden er iedere dag opnieuw kinderen uit huis geplaatst omdat het thuis niet meer gaat. De Rudolphstichting geeft deze kinderen en jongeren weer zicht op een hoopvolle toekomst. Helpen waar geen helper is, dat is het diaconale uitgangspunt. De Rudolphstichting zoekt ‘gaten’ in de jeugdzorg en vult die op door vernieuwende projecten gericht op een veilige en leefbare omgeving voor uit huis geplaatste kinderen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Rudolpstichting’.
 
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 02-02-2022 om 15.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 04-02-2022 om
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de PKN coronarichtlijnen voor erediensten en andere bijeenkomsten.
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.