PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
2e Kwartaal 2022 2e Kwartaal 2022
zondag 03 april
Werelddiaconaat - Moldavië
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Jonge kinderen zijn daardoor op zichzelf aangewezen, gaan veelal niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel.
Ouderen hebben een pensioentje waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. 
De christelijke organisatie Bethania wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd,  en waar nodig psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.
Met deze collecte steunt u dit werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Moldavië’.

zondag 10 april
Amnesty International
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor Amnesty International. Deze organisatie streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.
Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk, en niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Amnesty’.

zondag 17 april
Werelddiaconaat - Libanon
Het project ‘Kansen voor jongeren in Beiroet’ is het hoofdproject van de 40dagentijdcampagne 2022 van Kerk in Actie.
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt.
Met Pasen zal de opbrengst van de collecte bestemd zijn voor dit project van Kerk in Actie.
Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Libanon’.

zondag 24 april
Rudolphstichting
Als je in Nederland geboren wordt is dat nog geen garantie voor een onbezorgde jeugd. Helaas worden er iedere dag opnieuw kinderen uit huis geplaatst omdat het thuis niet meer gaat. De Rudolphstichting geeft deze kinderen en jongeren weer zicht op een hoopvolle toekomst. Helpen waar geen helper is, dat is het diaconale uitgangspunt. De Rudolphstichting zoekt ‘gaten’ in de jeugdzorg en vult die op door vernieuwende projecten gericht op een veilige en leefbare omgeving voor uit huis geplaatste kinderen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Rudolphstichting’.

zondag 01 mei
Inloophuis Wording
Geven om je medemens. Dat is de doelstelling van het Inloophuis ‘Wording’ in Hilversum, een open huis voor ieder die dakloos of thuisloos is. Maar daarnaast ook voor hen die leven met een verslavingsprobleem of voor mensen die zich gewoon eenzaam voelen. De medewerkers in het Inloophuis willen graag vanuit een christelijke overtuiging hun zorgen delen. Er is er altijd gratis koffie, thee, brood en soep. Iedere donderdagavond is er een gratis warme maaltijd. Wanneer het nodig of gewenst is, worden bezoekers verwezen en/of begeleid naar de Sociale Dienst, opvangtehuizen of andere instellingen.
Met deze collecte steunen we het belangrijke werk van het Inloophuis.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Wording’.

zondag 08 mei
Noodhulp Nigeria
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Nigeria’.

zondag 15 mei
Binnenlands Diaconaat

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gezin waarvan de ouders toegerust zijn om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.
Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De Glind. Geef in de collecte en steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘De Glind’.

zondag 22 mei
Exodus
Veel gedetineerden willen de criminaliteit graag achter zich laten, maar kunnen dat niet op eigen kracht. Exodus biedt al sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat hen helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Iedereen is welkom bij een van de tien huizen of zestienhonderd vrijwilligers van Exodus.
Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex)gedetineerde. De persoonlijke en kleinschalige aanpak is essentieel voor de werkwijze van Exodus. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Exodus’.

zondag 29 mei
Thom Ventoux 2022
Op zaterdag 28 mei willen wij*, samen met een flink aantal andere mensen, de Mont Ventoux per fiets beklimmen en met die prestatie The Thom Foundation steunen. We hebben familie en vrienden gevraagd onze actie te sponsoren. Ook u kunt meedoen en wel door vandaag een gift te doen in de eerste collecte.
*Wij zijn de familie Elly en Jackeline Verbruggen

The Thom Foundation is een stichting die is opgericht in 2006 naar aanleiding van het overlijden van Thom Bredenbeek. The Thom Foundation steunt sindsdien kleinschalige onderwijsprojecten wereldwijd, gericht op kinderen met een beperking.
Thom Ventoux is een initiatief van The Thom Foundation. In 2012 ontstond het idee om een terugkerend sponsor-evenement te organiseren met de beklimming van de Mont Ventoux als grote uitdaging. Sindsdien wordt de groep deelnemers elk jaar groter.
De Mont Ventoux is een ‘pukkel’ in het landschap van het zuiden van Frankrijk. De berg is 1912 meter hoog en staat bekend om het ‘maanlandschap’ aan de top. De weg naar die top is ruim 21 km. lang en het stijgingspercentage is hier en daar 12 procent.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Ventoux’.

zondag 05 juni
Zending-Zuid Afrika
De opbrengst van deze Pinkstercollecte is –via Kerk in Actie – bestemd voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal. Velen leven daar al generaties lang in armoede en weten niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie tracht hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen: verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst omhoog gaat. Of ze leren kleine handeltjes op te zetten. Ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont en raken daardoor begeesterd.
Bedankt voor uw steun voor dit hoopvolle werk in Zuid-Afrika.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Zending’.

zondag 12 juni
Voedselbank Gooi en Omstreken
In Nederland leven heel veel mensen onder de armoedegrens. Het aantal neemt helaas steeds meer toe! De voedselbanken helpen de minstbedeelden tijdelijk met voedselpakketten.
Voedselbanken willen voorkomen dat goed voedsel weggegooid wordt en tegelijkertijd de mensen helpen die om diverse redenen niet (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten. De voedselbanken maken daarbij geen onderscheid tussen mensen qua ras, geloof, levensovertuiging, politieke kleur, geslacht, sociale status of geaardheid.
De voedselpakketten moeten worden gezien als acute noodhulp. Alle hulp is welkom, bijv. van scholen, kerken, bedrijven.
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte in onze kerkdienst bestemd voor dit bij ons allen zeer bekende doel. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’.

Zondag 19 juni
Noodhulp in Ethiopië en Kenia
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië en Kenia steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Kerk en hulporganisaties willen dat patroon doorbreken. Ze leren de boeren hoe vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, gewassen te verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat men minder kwetsbaar is als de oogst tegenvalt.
Steun deze Noodhulp projecten met een royale bijdrage.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Noodhulp’.

Zondag 26 juni
Binnenlands diaconaat
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding, en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Binnenlands diaconaat’.
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 20-02-2023 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.