PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
3e Kwartaal 3e Kwartaal
06 oktober
Kerk & Israël
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De PKN onderstreept deze verbondenheid en ondersteunt daarom het gesprek over onze joodse wortels. Met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. De PKN ondersteunt het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. In het project ‘De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus. En wat betekent dat voor het christelijk geloof? Zo worden christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Uw steun via deze collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

13 oktober
Werelddiaconaat - Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk voor jongeren in Colombia.

20 oktober
Minima Wijdemeren
Evenals in voorgaande jaren willen de Diaconieën/PCIs van de gezamenlijke kerken van Wijdemeren weer een Kerstactie houden. Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Wijdemeren is aanzienlijk en steeds meer mensen doen een beroep op de actie.
Maak het mogelijk hen die dat nodig hebben te verrassen met een attentie van onze kerken. Van harte aanbevolen.

27 oktober
De Regenboog
De Regenboog Groep is een organisatie in Amsterdam die gedragen wordt door honderden medewerkers en vrijwilligers. Zij spannen zich dagelijks in om een sociaal vangnet te bieden voor daklozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en cliënten van de voedselbank. Zonder die inzet zou het onmogelijk zijn het netwerk van inloophuizen en zorgvoorzieningen draaiend te houden. Samen doen ze hun best om bezoekers, deelnemers en cliënten nieuwe kansen te geven en om Amsterdam leefbaar te houden voor hen die het minder hebben getroffen. Van harte aanbevolen!

03 november
Zending - Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok. Met deze collecte helpen we mee dit belangrijke zendingswerk voort te zetten.

10 nevember
Dorpskerken
Vandaag is de collecte bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen, en het moeten sluiten van de kerkdeuren, kunnen de zichtbare aanwezigheid van de kerk onder spanning zetten. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in initiatieven om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Of door de oprichting van een voedselbank, of het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners.

17 november
Amnesty International
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor Amnesty International. Deze organisatie streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.
Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk, en niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang.

24 november
Minima Wijdemeren
Evenals in voorgaande jaren willen de Diaconieën/PCIs van de gezamenlijke kerken van Wijdemeren weer een Kerstactie houden. Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Wijdemeren is aanzienlijk en steeds meer mensen doen een beroep op de actie.
Maak het mogelijk hen die dat nodig hebben te verrassen met een attentie van onze kerken. Van harte aanbevolen.

01 december

Kinderen in de Knel - Zambia
In Zambia zijn heel veel gezinnen waar jongeren aan het hoofd staan, omdat de ouders overleden zijn aan aids. Deze kinderen hebben een zwaar bestaan. Ze staan er vaak alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.
We noemen Chisengo als voorbeeld. Ze kreeg geld om een eigen bedrijfje te starten. Nu fokt ze varkens, die ze verkoopt in de grote stad. Het gezin kan weer drie keer per dag eten. Haar broertjes en zusjes kunnen naar school. Gemeenteleden in Zambia bieden deze weeskinderen psychische steun. We vragen aan u vandaag om een financiële bijdrage, zodat meer weeskinderen in Zambia op eigen benen kunnen staan. Dank voor uw steun!

08 december
Kinderen in de Knel - Colombia
Wie door de sloppenwijken van Bogotá in Colombia loopt, ziet talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en hebben te maken met veel geweld. School komt vaak op de laatste plaats.
De bevlogen medewerkers van FPT (Stichting Kleine Arbeider) zoeken naar alternatieven voor werk, zodat kinderen veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Ze bieden kinderen een veilige haven, waardoor ze opgewassen zijn tegen moeilijke omstandigheden. Zo’n 120 jongeren volgen vakonderwijs. Ze leren allerlei producten maken, die ze kunnen verkopen. FPT heeft daarnaast een eigen internet-café, een cafetaria en een koksopleiding. Met uw bijdrage kan het belangrijke werk van FPT worden voortgezet.

zondag 15 december
Pleegkinderen in Nederland
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren, die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven.
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst.

zondag 22 december
Vluchtelingkinderen in Myanmar
Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk dat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Hoewel de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken de ouders als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.
Met de opbrengst van deze collecte willen we dit belangrijke werk helpen voortzetten zolang het nodig is.

25 december
Geef licht aan kinderen in Moldavië
Moldavië is het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen.
De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen ze naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil hen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en die succesvol afmaken.
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan.

zondag 29 december
Geef licht aan kinderen in Moldavië
Zie collecte op 25 december.
terug
 
 
Pasen 2021

In verband met de omstandigheden dit jaar een dienst die van te voren werd opgenomen. meer
 
Geen diensten
Een mededeling van de kerkenraad. meer
 
Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de PKN richtlijnen voor erediensten en andere bijeenkomsten.
Om het protocol te raadplegen, klik hier.
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.