PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
3e Kwartaal 2021 3e Kwartaal 2021
zondag 04 juli
Binnenlands Diaconaat
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen vaak niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert daarom in 2021 opnieuw de actie Vakantietas, waarmee kerken in heel Nederland kinderen in armoede kunnen verrassen met een rugzak vol verrassingen. In lijn met de visie van Kerk in Actie om projecten voor langere tijd te steunen, wordt deze actie net als vorig jaar rond deze tijd georganiseerd. Zo kunnen kinderen naar de tasjes uitkijken en weten ze dat er aan hen gedacht wordt.
Om de juiste gezinnen te bereiken wordt samengewerkt met de Voedselbank. Zij hebben veel ervaring met het uitdelen van producten, en kennen de gezinnen.
Wij willen als gemeente dit initiatief van Kerk in Actie van harte ondersteunen met deze collecte.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Binnenlands Diaconaat’.

zondag 11 juli 2021
Geen dienst

zondag 18 juli 2021
Geen dienst

zondag 25 juli 2021
Voedselbank Gooi & Omstreken
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken zoals Gooi & Omstreken functioneren op die manier als schakel tussen overschot en armoede. De Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen, van waaruit ook de distributie van de voedselpakketten voor het Gooi plaatsvindt.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’.

zondag 01 augustus 2021
Geen dienst

zondag 08 augustus 2021
Geen dienst

zondag 15 augustus 2021
Zending – Pakistan
In het islamitische Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof.
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze opleiding sterker in hun geloof.
Met deze collecte bouwen wij mee aan de kerk in Pakistan.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Pakistan’.

zondag 22 augustus 2021
Geen dienst

zondag 29 augustus 2021
Noodhulp Haïti
De bevolking van Haïti werd op zaterdagochtend 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn meer dan 2.000 doden en duizenden mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos geworden door deze immense ramp, hun huizen verwoest of zwaar beschadigd.
Kort na de aardbeving bereikte de tropische storm Grace het rampgebied en hulpverlening werd zwaar gehinderd door hevige regen en ondergelopen gebieden en modderstromen.
In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig,
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereldwijd worden lokale partners ondersteund bij het geven van hulp: tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
Ook is geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is immers een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer.
Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Dat investeren in wederopbouw werkt, blijkt overduidelijk uit de hulp na orkaan Matthew in 2016. Toen bouwde Kerk in Actie, via ACT, rampbestendige huizen. Deze huizen staan ook na deze aardbeving nog steeds overeind!
Met de collecte Noodhulp Haïti ondersteunen we als gemeente ‘De Graankorrel’ het werk van Kerk in Actie.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Noodhulp Haïti'’.

zondag 5 september
Werelddiaconaat (Ghana)
De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. Lang niet iedereen redt het daar.
De kerk in Noord-Ghana leert daarom jongeren uit achtergestelde dorpen hoe ze een goede ondernemer kunnen worden en biedt vaktraining in de eigen omgeving: leren voor kleermaker, leren weven, het kappersvak leren, etc.
Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunen we de Ghanese kerk bij het aanbieden van vakopleidingen aan met name jongeren.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Ghana’.

zondag 12 september
Missionair Werk
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig ‘kliederkerk’ georganiseerd. Dat is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen ‘kliederen’ en samen vieren, dat zijn de hoofdingrediënten van de niet-alledaagse vieringen. Het is een manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Deze vorm van kerk-zijn blijkt in een behoefte te voorzien.
De opbrengst van de collecte is vandaag bestemd voor het missionair werk van de Protestantse Kerk; help mee om de ‘kliederkerk’ te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Missionair Werk’.

zondag 19 september
Zending (de kerk in Syrië)
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.
Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: niet alleen kerken, maar ook scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat erg langzaam, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Met deze collecte willen we dit belangrijke werk van Kerk in Actie van harte steunen.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Zending-Syrië’.

zondag 26 september
Zending (vrede Israël/Palestina)
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’.
Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. Dit project verdient onze steun en daarom is de opbrengst van de collecte hiervoor bestemd.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Zending-Palestina’.
terug
 
 

Hemelvaart in de polder
datum en tijdstip 26-05-2022 om 9.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 01-06-2022 om 19.30 uur
meer details

Pinksteren
datum en tijdstip 05-06-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Samen in actie voor Oekraïne
Noodhulp meer
 
Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de PKN coronarichtlijnen voor erediensten en andere bijeenkomsten.
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.