PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
4e Kwartaal 2018 4e Kwartaal 2018
zondag 07 oktober
Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt de Protestantse Kerk zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit dus. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent. Met uw bijdrage kan dit belangrijke werk worden voortgezet.
 
zondag 14 oktober
Noodhulp Sulawesi

Een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeker 1570 mensen het leven gekost. Het rampencentrum verwacht dat het dodental verder zal stijgen.
Lokale christelijke hulporganisaties zijn–met steun van Kerk in Actie–bezig met het verlenen van de eerste noodhulp. Zo zijn de kerken open voor de opvang van vluchtelingen / daklozen. Samen met de Indonesische overheid brengt men de situatie in kaart en wordt geprobeerd de communicatie weer op gang te brengen. Er is grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning, maar het vervoer van hulpmiddelen blijkt erg lastig. Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en stroomvoorzieningen zijn beschadigd.
Uw financiële bijdrage is hard nodig! Dank u wel voor uw steun!
 
zondag 21 oktober
Werelddiaconaat - Nepal

In het bergachtige westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt het Syarpumeer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het stimuleren van de visteelt. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement en over de verkoop van de vis. UMN ondersteunt ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is en assisteert bij het opzetten van eigen winkels.
Dankzij deze steun stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen nu 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk van United Mission in Nepal.
 
zondag 28 oktober
Hervormingsdag

In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan €50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van lokale kerken, die zoeken naar vernieuwing, te begeleiden bij het opzetten van de zo noodzakelijke sociale initiatieven.

zondag 4 november
Najaarszending - Brazilië

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Zij hebben het moeilijk en lijden onder vooroordelen. COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten, en stimuleert de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. Door onderwijs en publicaties leren de bevolkingsgroepen van elkaars cultuur en levensvisie, waardoor wederzijds respect wordt bevorderd. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie dit en andere zendingsprojecten wereldwijd.

zondag 11 november
Kerstactie Wijdemeren

Evenals in voorgaande jaren willen de Diaconieën/PCIs van de gezamenlijke kerken van Wijdemeren weer een Kerstactie houden. Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Wijdemeren is aanzienlijk en de verwachting is dat steeds meer mensen een beroep op de actie zullen doen.
Maak het mogelijk hen die dat nodig hebben te verrassen met een attentie van onze kerken. Van harte aanbevolen!

zondag 18 november
Binnenlands Diaconaat - Exodus

Veel gedetineerden willen de criminaliteit graag achter zich laten, maar kunnen dat niet helemaal op eigen kracht. Exodus biedt al sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Iedereen is welkom bij een van de tien huizen of zestienhonderd vrijwilligers van Exodus.
Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex)gedetineerde. De persoonlijke en kleinschalige aanpak is essentieel voor de werkwijze van Exodus.

zondag 25 november
Amnesty International
De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor ondersteuning van het werk van Amnesty International. Amnesty zet zich in voor de duizenden slachtoffers van bijvoorbeeld vervolging, discriminatie en marteling. Amnesty is hét goede doel voor mensenrechten. Om onafhankelijk te blijven, neemt Amnesty geen donaties aan van overheden.

zondag 02 december
Missionair werk
De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in Bilthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten.
Met deze collecte steunen we pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Van harte aanbevolen.

zondag 09 december
Kinderen in de knel - Colombia
Maar liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken; ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Via een lokale partnerorganisatie biedt Kerk in Actie ondersteuning aan kinderen en tienermoeders. Een aantal kansarme jongeren kunnen zelfs een professionele koksopleiding volgen. Bevlogen medewerkers maken hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van deze kinderen en hun toekomstkansen.

zondag 16 december
Kinderen in de knel - Oekraïne
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. In het stadje Vynnyky biedt het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs echter minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten is ongezond en de medische zorg ronduit slecht. Via het project ‘School van onze Dromen’ wordt getracht deze kinderen een hoopvolle toekomst te geven. De personeelsleden leren hoe ze liefdevol kunnen omgaan met de kinderen en hun sociale problemen en gedragsproblemen. Ook wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

zondag 23 december
Kinderen in de knel - Myanmar
In het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een christelijke minderheid, op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen. Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze donkere situatie. Doet u mee?

dinsdag 25 december
Kinderen in de knel - Libanon
De Syrische bevolking lijdt al sinds jaren onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Miljoenen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in buurlanden. Daar leven ze in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische- en hygiënepakketten uit en verbeteren zij sanitaire voorzieningen.

zondag 30 december
Kinderen in de knel - Zuid Afrika
Veel jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.
Samen met christelijke partner PEN helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan, door – naast bijbelonderwijs – bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding te geven. Ook via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Laten we samen deze jongeren een goede toekomst bieden. Van harte aanbevolen.
 
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-08-2019 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 30-08-2019 om 18.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Start PioCafé
Pioniersgroep Wijdemeren is na twee jaar pionieren toe aan volgende stap. meer
 
Dienst 18-08-2019
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.