PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Ons volkslied Ons volkslied
Dit volkslied vertelt waar wij vandaan komen. Het vertelt van de geestelijke grondslag van ons volk. Het drukt dankbaarheid uit dat een vorst ‘van elders’ zich wilde inzetten voor ‘arme schapen’. Het is een lied dat past bij de herdenking van de doden van de Tweede Wereldoorlog, die in de voetsporen zijn gegaan van Willem van Oranje. Het is een lied van een volk dat weet heeft van offers en inzet. Dat weet heeft van een Koning, aan wie alle koningen rekenschap moeten geven. Het is tenslotte een lied waarin vertrouwen uitgesproken wordt omdat er een God in de hemel is, ‘die trouw houdt aan wat zijn hand begon’.
 
Wij zijn een land met een gedeelde geschiedenis. Zonder die geschiedenis geen volk. Het is geen nationalistische geschiedenis. Lees het Wilhelmus. Het is geen geschiedenis van ‘wij tegen zij’. Het is een geschiedenis die gekleurd wordt door inzet, vertrouwen, geloof en liefde. Juist met zo’n geschiedenis kunnen we met ere een plaats innemen onder de volkeren. Juist met zo’n geschiedenis kunnen we ons open stellen voor de toekomst en een volk zijn dat gastvrij is en meeleeft met verdrukten en verdoemden in deze wereld.
 
Dit lied kun je bij gelegenheid gerust in de kerk zingen. We zijn als christenen ook Nederlanders en mogen dankbaar zijn voor onze geschiedenis en herinnerd worden aan onze roeping. Het uit de kerk bannen omdat het over Willem van Oranje gaat, vind ik erg overdreven. We geloven niet op de maan, maar op de aarde en zitten ergens op een stukje aarde. Zo abstract hoeven we nu ook weer niet te geloven.
 
Er gaan stemmen op om dit volkslied af te schaffen en een lied te maken dat bij deze tijd past. Zonder iemands dichterlijke kwaliteiten op voorhand in twijfel te trekken, vrees ik dat het een draak wordt. Iets over normen en waarden. Of over een blanke top der duinen.
 
Een volkslied wordt geboren. In ons geval in het heetst van de strijd en onder de druk van de omstandigheden. Houden zo. Een lastig lied om te leren voor nieuwkomers? Dat geloof ik graag. Voor dingen van waarde moet je nu eenmaal een beetje je best doen. Een lied dat niet meer past bij een bevolking die weinig meer met de God van dit lied heeft? Je kunt een ziel ergens uithalen, maar je krijgt er niet zomaar een ziel voor terug. Ieder die dat wil kan zich desgewenst beperken tot het eerste couplet. Voor mij zou het afschaffen van het Wilhelmus geschiedvervalsing zijn. En vooral: ik wil geen land zonder hart.
terug
 
 

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 06-12-2019 om 18.00 uur
meer details

Eredienst met Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 10-01-2020 om 18.00 uur
meer details

 
Vooraankondiging
Het volgende themagesprek in de serie gesprekken rond de Bijbel zal plaatsvinden op dinsdag 28 januari a.s., 19.45 tot 21.15 uur.
  meer
 
Advent & Kerst 2019: Geef licht!

meer
 
Vluchtelingen Lesbos
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Dienst 01-12-2019
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.