PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam Contactgroep vrouwen   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
2e Kwartaal 2019 2e Kwartaal 2019
zondag 07 april
Zending - Rwanda
Het is 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht. Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen, door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. U maakt dit werk mede mogelijk door uw bijdrage aan deze collecte.

zondag 14 april
Jong Protestant
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel, met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen, kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerste editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Om JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk te kunnen blijven betrekken is de opbrengst van de eerste collecte vandaag bestemd voor Jong Protestant.

zondag 21 april
Zending - de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met deze Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

zondag 28 april
Binnenlands Diaconaat – Exodus
Veel gedetineerden willen de criminaliteit graag achter zich laten, maar kunnen dat niet helemaal op eigen kracht. Exodus biedt al sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Iedereen is welkom bij een van de tien huizen of zestienhonderd vrijwilligers van Exodus.
Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex)gedetineerde. De persoonlijke en kleinschalige aanpak is essentieel voor de werkwijze van Exodus.

zondag 05 mei
Noodhulp Syrië
In Syrië lijden miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

zondag 12 mei
Collecte Jeugdwerk
Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend - soms zijn ze nog nooit in een kerk geweest. Het is fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. Jong Protestant (JOP) ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP denkt mee over de invulling van school-en-kerkvieringen en ondersteunt kerken bij godsdienstonderwijs. Vandaag steunen wij dit belangrijke werk.

zondag 19 mei
KiKa
In de KSSK heeft Herman Blankenberg onze aandacht gevraagd voor het goede doel KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). Op 3 november 2019 wil hij de marathon van New York lopen en hij heeft toegezegd een bedrag van maar liefst € 6.000 voor KIKA bijeen te sprokkelen via sponsoring. Wij wensen Herman veel succes en hopen met hem dat hij de marathon probleemloos kan voltooien. De diaconie vindt dit project dermate belangrijk dat besloten is twee maal voor KiKa in een kerkdienst te collecteren. In de komende tijd gaan we dus nogmaals collecteren voor dit sympathieke goede doel.

zondag 26 mei
Liliane Fonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

zondag 2 juni
Rudolphstichting
Als je in Nederland geboren wordt is dat nog geen garantie voor een onbezorgde jeugd. Helaas worden er iedere dag opnieuw kinderen uit huis geplaatst omdat het thuis niet meer gaat. De Rudolphstichting geeft deze kinderen en jongeren weer zicht op een hoopvolle toekomst. Helpen waar geen helper is, dat is het diaconale uitgangspunt. De Rudolphstichting zoekt ‘gaten’ in de jeugdzorg en vult die op door vernieuwende projecten gericht op een veilige en leefbare omgeving voor uit huis geplaatste kinderen.

zondag 09 juni
Bijbelverspreiding in China
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt, naast een alfabetiseringsprogramma voor hen, ook een bijbelvertaling in de eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu gereed, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunen we dit project.

zondag 16 juni
PioWij
Pionieren is ontstaan uit de wens om op zoek te gaan naar andere vormen van kerkzijn. Bestaande vormen vinden niet meer bij iedereen weerklank. Toch is er in de samenleving veel behoefte aan bezinning en zingeving. De protestantse gemeente De Graankorrel en de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef zijn gezamenlijk op weg gegaan naar het creëren van de Pioniersgroep Wijdemeren (PioWij); dit project is bedoeld voor mensen die in een isolement dreigen te raken, bijvoorbeeld door verlies van werk, relatie, of gezondheid en meer. Samen iets ondernemen kan een stap zijn om het leven weer draaglijk en zinvol te maken.
Met deze collecte steunen we het werk van onze pioniers! Van harte aanbevolen.

zondag 23 juni
Werelddiaconaat - Nigeria
In ons land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van deze collecte steunen we dit project.

zondag 30 juni
Voedselbank Gooi & Omstreken
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken zoals Gooi & Omstreken functioneren op die manier als schakel tussen overschot en armoede.
De Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen, van waaruit ook de distributie van de voedselpakketten voor het Gooi plaatsvindt.
terug
 
 
PINKSTEREN
Pinkstergroet van de kerkenraad
 
STILLE CORONA RAMP
Om de brief van de Diaconie te lezen, klik hier.
 
PASTORALE BRIEF
Om de brief van ds. Stella Muns te lezen, klik hier.
 
Voorlopig GEEN diensten
De kerkenraad heeft besloten de zondagse kerkdiensten voorlopig geen doorgang te laten vinden. meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Dienst 08-03-2020
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.