PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Het grote taboe Het grote taboe
 
Dat werd hard tijd. Ergens leeft een beeld van christenvervolging als iets uit de eerste eeuwen van de jaartelling. Dat waren dan ook barbaarse tijden. Dat er in onze tijd meer christenen met geweld te maken hebben dan in die eerste eeuwen komt maar moeilijk in ons bewustzijn. Dat 80 procent van alle mensen die om hun geloof worden vervolgd of gediscrimineerd christenen zijn, is lang bijna angstvallig onder de tafel gehouden. Het christelijk geloof is in onze wereld de meest vervolgde godsdienst. Een groot deel van deze vervolging speelt zich af in Azië, en dan in het bijzonder in het Midden-Oosten. Het werd allemaal weer duidelijk toen enkele weken geleden de cijfers bekend werden gemaakt.
 
Een taboe ontstaat omdat iets niet past in het standaardbeeld. Dat wereldwijd christenen sterven staat haaks op het standaardbeeld dat het christelijk geloof liever koppelt aan onverdraagzaamheid en gewelddadigheid. Dat standaardbeeld maakt het gemakkelijk om te spreken over schandalen en corrupte praktijken door priesters en prelaten. Het heeft moeite om woorden te geven aan christenen die als schapen naar de slachtbank worden geleid. Het standaardbeeld hoort graag verkondigen dat de Bijbel een bloedboek is waarin een gewelddadige God aanspoort tot bloedvergieten.
 
Het hoort niet graag over zachtmoedige mensen die leven met dit Boek en daarom worden onthoofd en gekruisigd in steden in Syrië en Irak. Het is zoveel gemakkelijker om de stem te verheffen wanneer in Parijs aanslagen worden gepleegd en de iconen van de persvrijheid worden geraakt, dan wanneer diezelfde aanslagen plaatsvinden tegen hen die in vrijheid hun geloof willen belijden. Zelfs als kerken in het Westen hebben we lang moeite gehad om hier woorden aan te geven. We zijn al gauw bang voor partijdig versleten te worden en dus haasten we ons om vooral inclusief te spreken over slachtoffers van geweld. Ik ben daarom blij dat de Raad van Kerken een campagne is gestart rond christenen in Syrië en Irak.
 
Dat taboe zit ook in ons. Misschien omdat de idee van lijden om je geloof ons vreemd is geworden. Hoe komt het toch dat de Zaligspreking (het begin van de Bergrede) van ʻwie nederig van hart isʼ bekend is, maar de zaligspreking van ʻhen die worden uitgescholden en van allerlei kwaad beticht omwille van Christusʼ, buiten de radar valt?
 
Het is nodig om te beseffen dat de kerk een kerk is van martelaren en profeten, en dat die voor de kerk zo belangrijk zijn. We zijn geneigd in de kerkgeschiedenis van onze tijd te letten op wat bisschoppen doen, wat protestantse synodes besluiten, wat leiders van Pinksterkerken te berde brengen. Maar ik denk dat het eigenlijke hoofdstuk dat over de lijdende kerk is. Ik denk dat de toekomst van de kerk meer bepaald zal worden door martelaren dan door missionaire succesverhalen.
 
En als het gaat om de oecumene kon de martelaar wel eens van groter betekenis zijn dan veel conferenties over oecumene. De eenheid in de vervolging spreekt duidelijker taal dan de bestaande tegenstellingen en scheidingen. Paus Franciscus heeft gezegd: ‘voor de vervolgers zijn wij niet gedeeld, we zijn geen lutheranen, orthodoxen, protestanten, katholieken, nee! We zijn één. We zijn christen. Dat is de oecumene van het bloed, die vandaag wordt voorgeleefd.’ Door het vuur van de vervolging hebben christenen in Oost en West daadwerkelijk al veel meer oog voor elkaar gekregen. De vervolgde kerk is de oecumenische kerk en omgekeerd: de oecumenische kerk is de kerk van de vervolging.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 08-07-2022 om
meer details

Geen dienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om
meer details

Geen dienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.