PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 16-01-14 Vergadering 16-01-14
In de eerste kerkenraadsvergadering van 2014 werd, na een terugblik over de afgelopen periode, naar de toekomstige tijd gekeken. Welke bijzondere diensten staan er op het programma?
En wanneer gaan we met de gemeenteleden praten over 'de toekomst van onze kerk'.
Besloten is om op donderdag 13 februari de eerste bijeenkomst te houden en die beginnen we met een gezamenlijke erwtensoepmaaltijd. Aansluitend zullen we onder leiding van ds. Sondorp het gesprek aangaan. Verder praten doen we tijdens gemeentevergaderingen op 10 april en 12 juni.
Er zullen afspraken gemaakt worden met het mannenkoor Crescendo en met Inspiration over hun medewerking aan onze erediensten.
Gedurende de 40-dagen-tijd worden er samen met de Antoniusparochie en de Oecumenische Streekgemeente weer vespervieringen gehouden op de woensdagavond in de Antoniuskerk.
Zo langzamerhand wordt het toch ook echt tijd dat wij ons met het nieuwe liedboek gaan bezig houden, want al regelmatig is er een gastpredikant die daar zijn liederen uit heeft gekozen. Binnenkort zullen er voorstellen komen over de manier waarop we dat willen gaan doen.
Na het vertrek van Lia Davidse, die behalve onze predikant ook voorzitter van de kerkenraad was, heeft Erik Lagerweij zich bereid verklaard deze taak tijdelijk op zich te nemen. Toen reeds kondigde hij aan op korte termijn afscheid te nemen als kerkenraadslid. Uiteraard stond het onderwerp 'vacature kerkenraad' steeds op de agenda, maar dat leverde niets op. Maar nu, tijdens deze vergadering kon Erik met vreugde melden dat hij twee personen bereid heeft gevonden om zich als ouderling beschikbaar te stellen. Ze waren er deze avond meteen al bij, om zich een beeld van de onderwerpen en taken te vormen: Otto Scholten en Ad Kramer. Otto heeft tevens toegezegd als voorzitter te willen werken en Ad zal de diverse zaken, die zijn blijven liggen, op zich nemen. De kerkenraad is bijzonder verheugd dat deze twee mannen, die al heel veel ervaring met het kerkenwerk hebben, zich bereid hebben verklaard onze raad te versterken. Op zondag 9 maart a.s. zullen zij door ds. Beltman in het ambt worden bevestigd. Dan zullen wij tevens afscheid nemen van Erik Lagerweij als voorzitter van de kerkenraad.
Ds. Beltman vraagt om regelmatig te worden bijgepraat over adressen die hij kan bezoeken. Deze vraag geldt ook voor gemeenteleden, dus als u weet dat er ergens behoefte aan een bezoekje van hem is, laat het hem s.v.p. weten. Zijn telefoonnummer staat voor in de KSSK.
In de protestantse kerkdiensten die 1 x per maand in Veenstaete gehouden worden, zijn (uiteraard) ook niet-bewoners welkom. Iedere 2e vrijdag van de maand om 15.00 uur in app. 141 West.
Als slot geef ik hieronder de tekst weer die bij de opening van onze vergadering werd uitgesproken. Het is een gedicht van Marianne Williamson, door Nelson Mandela verwoord in zijn inaugurele rede:
 
Onze diepste angst is niet
dat wij onvolmaakt zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.
Wij vragen onszelf af:
Wie ben ik om mezelf briljant,
schitterend, geweldig te achten?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God!
Je onbelangrijk voordoen
bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan
je klein te maken
opdat andere mensen zich bij jou
niet onzeker zullen voelen.
Wij zijn bestemd om te stralen
zoals kinderen dat doen.
Wij zijn geboren om de glorie Gods
die in ons is te openbaren.
De glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als wij ons licht laten stralen
geven we, onbewust,
andere mensen toestemming
hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst
bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid
vanzelf anderen.
 
Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 20-02-2023 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.