PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 17-10-18 Vergadering 17-10-18
Op woensdagavond 17 oktober vergaderden de kerkenraadsleden rond de ronde tafel in het honk. In deze plezierige ruimte voelt iedereen zich thuis.
De vergadering werd geopend met een artikeltje over ‘de drukke 30ers zoeken de zingeving’. Een interessante discussie volgde hierop, vooral omdat er niet veel meelevende 30ers in onze gemeente zijn.

Uitgenodigd waren de preekvoorzieners Tiny en Truus. Zij konden melden dat het preekrooster voor 2019, op twee zondagen in augustus na, gevuld is. Zij vertelden dat ze in april 2018 begonnen zijn met het benaderen van predikanten en dat is dus goed gelukt. Weer een prachtige prestatie, dames.

Bij de terugblik op de diensten van de afgelopen periode was men blij met de vorm waarin de startzondag met ds. Lagerweij was verlopen. We zullen voortaan proberen tijdig te melden dat een zondagse dienst in de vorm van een openhuisdienst wordt gehouden.
De oecumenische vredesdienst in ons gebouw was goed bezocht. Er werden mooie liederen gezongen, ook door het koor. Voorgesteld wordt om te gaan streven naar meer diensten samen met de O.S.G. en de R.K. Antoniusparochie.

Op zondag 4 november zullen we in onze kerk de overledenen van het afgelopen jaar herdenken. De familie van de vijf overleden gemeenteleden is uitgenodigd en de dienst zal worden geleid door ds. Ferdinand van Melle, een zwager van ds. Reinier Beltman.
De dag ervoor, op zaterdag 3 november zal er vanuit een tent op de Meenthof weer gelegenheid voor het winkelend publiek zijn een kaarsje aan te steken en zo men wil een gesprekje te voeren.

De pioniersgroep gaat bijna aan het eigen succes ten onder. Er melden zich zoveel mensen aan, dat de zaal haast te klein is geworden. De groep zoekt naar nieuwe wegen, waarbij ook gekeken wordt naar de inhoud en inspiratie van hun opdracht. Piowij bestaat inmiddels 3 jaar; landelijk gezien blijken er al 200 pioniersplekken te zijn.

Het is pas oktober en toch worden er al plannen gemaakt voor de kerstperiode. De jaarlijkse kerstlunch, georganiseerd door de contactgroep vindt plaats op donderdag 20 december. Alle gemeenteleden worden uitgenodigd.

De diaconie heeft de zaken voor wat betreft de kerstattenties voor de minima in Wijdemeren met de andere kerken en met de gemeente Wijdemeren goed doorgesproken.

Als bedankje aan de ‘werkers aan het honk’ zal de kerkenraad een etentje aanbieden voor de vele uren die zij aan het honk besteed hebben. Wij hopen dat het hen goed zal smaken en dat zij met elkaar een gezellige avond zullen hebben.

Besloten wordt in een volgende vergadering het pastoraat binnen onze gemeente door te spreken. Ds. Stella Muns heeft inmiddels veel bezoeken afgelegd. Nu zullen in samenspraak met de kerkenraad de verdere lijnen worden uitgezet.

De voorzitter sluit de vergadering met het lezen van lied 493, dat gezongen werd in de Vredesdienst.

Soms breekt uw licht
in mensen door onstuitbaar
zoals een kind
geboren wordt

Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk
uw licht.

Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd
Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als hij
geboren zijn eens en voorgoed
die uit zijn mond
uw naam hebben gehoord

die moeten leven
in de schaduw van de dood
die moeten leven
in de schaduw van de dood.

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 20-02-2023 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.