PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 27-06-13 Vergadering 27-06-13
Op de laatste donderdagavond van de maand juni werd de laatste kerkenraadsvergadering vóór de zomervakantie gehouden. Voor het eerst zonder de aanwezigheid van Lia Davidse, maar de voorzittershamer werd kundig overgenomen door Erik Lagerweij. Ook was ds Beltman in onze kring, zodat de tafel in de consistorie toch nog aardig gevuld was.
Tijdens het gemeenteoverleg, waar ook kerkenraad+ en andere gemeenteleden mee kunnen praten, wordt altijd terug- en vooruitgekeken op de erediensten. Grote waardering was er voor de afscheidsdienst op 26 mei en ook het aansluitende programma werd bijzonder gewaardeerd.
De openhuisdienst , die door de tieners was voorbereid en waar we met elkaar over de 10 woorden (geboden) hebben gesproken, verdient een groot compliment; het was ʻgoedʼ om zo bij elkaar te zijn.
Ook werd er invulling gegeven aan een aantal diensten in de toekomst; zo wordt er door een voorbereidingsgroepje al hard nagedacht over de ʻstartzondagʼ, die op 1 september gehouden zal worden. Ik denk dat het een verrassende dienst zal zijn, waarin Joyce Ronday, studente theologie die al eerder bij ons voorging, een belangrijke taak zal krijgen.
De protestantse kerkdiensten in Veenstaete worden door niet veel bewoners bezocht, binnenkort zullen we daar met de drie verschillende kerken overleg over voeren. Inmiddels heeft ds Beltman toegezegd de eerstkomende dienst daar te zullen leiden.
Van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) heeft iedere gemeente de begeleidingsbundel van het nieuwe liedboek toegestuurd gekregen. In dat nieuwe liedboek staan heel veel liederen, oude en nieuwe en die bundel voor organisten en cantors beslaat twee volle ordners. De kerkenraad heeft besloten om nog even te wachten met het gebruik van deze bundel in onze diensten, maar uiteraard zal er regelmatig door een gastpredikant uit geput worden en dan zingen we gewoon lekker mee!
De kerkenraad vindt zichzelf wat te klein wat menskracht betreft en zoekt uitbreiding met één of twee personen. Ook ontstaat er een vacature bij de kerkrentmeesters, maar die wordt waarschijnlijk intern zeer creatief opgelost. Op hun verzoek doe ik nog een oproep voor hulp bij de schoonmaakploeg. Vrouwen en mannen kunnen zich hiervoor opgeven en eens in de paar weken meehelpen de kerk en zalen met elkaar van stof en vuil te ontdoen. Twee keer per jaar wordt door de hele ploeg een grote schoonmaak gehouden. En gezellig dat dat is! Zo blijkt maar weer dat kerkenwerk uit allerlei werkzaamheden kan bestaan.
Er werd ook gemeld dat de pastorie weer is bewoond en dat de zaken rond het kerkje in Ankeveen nu bijna in de ondertekening-fase verkeren.
Als opening van de vergadering werden enkele stellingen voorgelezen over “Wat wil de protestantse kerk voor de mensen zijn” en die woorden wil ik u niet onthouden.
1. De kerk wil een centrum van waarden en spiritualiteit zijn, een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt.
2. De kerk wil een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
3. De kerk wil een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen kunnen weten. De gemeenschap, die de kerk is, weerspiegelt iets van de ruimte en de geborgenheid die God aan mensen schenkt.
4. De kerk wil een beweging van hoop en verwachting zijn waarin mensen elkaar dichtbij en veraf inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.
De kerkenraad wenst elkaar en de gemeente een goede zomer toe, waarbij we elkaar toch regelmatig zullen blijven ontmoeten.
Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 20-02-2023 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.