PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
'Vreest niet' 'Vreest niet'
Na het interview in het dagblad Trouw op oudejaarsdag heb ik veel aan deze kop moeten denken. Het interview, over mijn eerste half jaar als scriba van de Protestantse Kerk, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Met name mijn uitspraken over de islam leidden tot discussie: getuigen deze niet van een veel te naïeve en rooskleurige interpretatie van de islam? De vele reacties laten zien dat veel mensen zich zorgen maken over de uitwerking van de islam. Deze zorgen begrijp ik.
 
We leven in verwarrende en angstige tijden. Wie voelt geen angst voor afschuwelijke aanslagen en voor barbaars geweld dat onze wereld teistert en vaak wordt gepleegd door mensen die een beroep doen op de islam? De vrede staat onder druk. Wereldwijd horen we, niet in de laatste plaats van medechristenen uit het Midden Oosten, van intolerantie, overheersing en vervolging door regimes en machthebbers in naam van de islam. Velen vrezen dit ook voor Nederland.
 
Juist in deze wereld, waar van tijd tot tijd gitzwart geweld en verderf de kop opsteken, hoor ik van Godswege de oproep: ‘vreest niet’. Niet omdat het wel meevalt met alle geweld en kwaad in onze wereld - en in onze eigen ziel! - maar omdat we weten van de ontferming van God over zijn wereld. ‘Zijn licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen’ (Johannes 1:5) en zál het niet in zijn macht krijgen.
Het evangelie roept ons op om niet te vrezen, omdat God in Christus in liefde naar zijn wereld omziet. Het roept ons op om de liefde van Christus te leven en te delen met anderen. Niet naïef, maar vanuit het geloofsperspectief dat de toekomst aan God is.
 
De synoderapporten over de islam (2010 en 2013) typeren deze geloofshouding met de woorden ‘integriteit en respect’. Integriteit staat voor de geloofsovertuiging dat Gods liefde zich in Christus, onze Heer en Verlosser, laat kennen. Respect staat voor de bereidheid om de ander naar zijn diepste en beste overtuiging te leren kennen en te respecteren.
 
Vanuit deze houding roepen deze synodale documenten ons op om moslims niet uit de weg te gaan, maar om elkaar te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan over de wederzijdse noden, zorgen en angsten. Een van de zaken die hierbij zeker aan de orde zal komen, is de relatie tussen geloof en geweld. De nota’s roepen de kerk, als gemeenschap van Christus, ook op om in dialoog met moslims te zoeken naar en zich in te zetten voor wat ‘de vrede van de stad’ dient (Jeremia 29:7). Dat dit gesprek niet overal mogelijk en niet altijd gemakkelijk zal zijn, doet niets af aan deze roeping. Naar mijn diepe overtuiging snakt onze samenleving naar dit gesprek en naar de gezamenlijke inzet voor vrede en gerechtigheid.
 
Van harte nodig ik u uit om, vanuit het Bijbelse ‘vreest niet’, in uw lokale situatie met de ander die God op uw weg plaatst te zoeken naar wat bindt en de vrede dient.
terug
 
 

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Geen dienst
datum en tijdstip 16-10-2022 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 23-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.