PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Verstilling Verstilling
November is de maand van verstilling. Het lijkt of de natuur gaat sterven, maar we weten dat het alleen een zich terugtrekken is. Ze legt als het ware de tekenen van leven af om zich voor te bereiden op een nieuwe cyclus van leven.
Bij november past verstilling, ook al kunnen er november-stormen zijn. Niet voor niets is november de maand waarin we in de kerk onze overledenen gedenken.
Wij hebben dat in de Graankorrel ook dit jaar weer gedaan op de eerste zondag van november volgens een oude kerkelijke traditie. Lang voor de Reformatie, rond het jaar 840, voerde de kerk Allerheiligen en Allerzielen in op 1 en 2 november. Geen ‘Rooms Katholieke’ traditie dus, maar een katholieke, dat wil zeggen algemene. Volgens een latere gewoonte is in sommige protestantse kerken eind november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, of oudjaar, de laatste dag van het kalender-jaar, de dag van gedenken geworden.

November, maand van verstilling, van gedenken van gestorvenen, van inkeer en bezig zijn met de ‘laatste dingen’, met tijd en eeuwigheid. Waar loopt het op uit met ons, met deze aarde? Tijd ook van verlangen, nu het steeds langer donker is, naar licht en feestelijkheid.

Hoe zal het met ons gaan, deze november-maand en de maanden daarna, nu onze wereld in de greep is van een virus en van alle onrust en onzekerheid en bezorgdheid en zelfs angst, die dat met zich meebrengt?
Het is een open vraag, we weten het niet en moeten het uithouden met niet-weten.

Tijdens een bezoek bij iemand in de gemeente, vertelde die me over haar “H-B-V” motto: Hopen – Bidden – Vertrouwen. Een mooi motto, dat haar houvast geeft. Het kan een innerlijke oefening zijn om daar steeds weer naar terug te keren als het je allemaal zwaar valt en je dreigt zwaarmoedig of neerslachtig te worden. Als een psalmdichter kun je jezelf dan toespreken: ‘hoop op God, vertrouw op hem, houd moed”. Soms moet een mens zichzelf dat inprenten en de blik anders richten. Een beetje afgezaagd is het om te zeggen: “kijk naar wat er wèl is”. Toch: het helpt!
November, tijd van verstilling, misschien ook een tijd van innerlijke oefening?

Iemand die wist van neerslachtigheid was de Duitse dichter Rainer Maria Rilke (1875 – 1925).
Eén van zijn bekendste gedichten staat in ons liedboek op pagina 1194. Iemand aan wie ik het voorlas vond het te ouderwets en melancholiek. Smaken verschillen, gelukkig maar.
Ik blijf het mooi vinden. Het past prachtig bij deze tijd van het jaar, en de laatste regels zijn enorm troostrijk:

Herfst

De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.

Maar Eén is er, Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.

ds. Stella Muns
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.