PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Koester de namen ... Koester de namen ...

Onbereikbaar zijn onze geliefden die we aan de dood verloren zijn en tegelijkertijd zijn ze zo nabij in ons hart. Op ieder moment kun je aan hen denken. Je hebt daar geen speciale aanleiding of datum voor nodig. Toch is het mooi, dat er momenten zijn waarop we in verbondenheid met elkaar onze doden gedenken. Het doet goed om je gemis te kunnen delen, je voelt je dan minder alleen.
November is in onze streken al eeuwenlang de maand waarin het herdenken van overledenen op verschillende manieren gebeurt. Steeds vaker worden ook buiten enig kerkelijk verband herdenkingen georganiseerd waar namen worden genoemd en kaarsjes aangestoken. In veel protestantse kerken worden de overledenen herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november. Steeds meer protestanten sluiten aan bij Allerheiligen en Allerzielen en gedenken aan het begin van de maand.
In ‘de Graankorrel’ hebben we op 5 november de vier gemeenteleden herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden.
We noemden ook de namen van anderen die dit jaar of in eerdere jaren zijn overleden. Geliefden die we missen, die we in onze harten en gedachten met ons meedragen. We zeiden: “Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons”.
We luisterden ook naar Trijntje Oosterhuis die een gedicht zong van Ida Gerhardt:

De gestorvene
Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan - 
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

De woorden van een gedicht of lied brengen soms iets onder woorden wat we voelen en waarvoor onze eigen woorden misschien tekortschieten.
Ida Gerhardt was zo iemand die ons kan raken met haar woordkeuze. In veel van haar gedichten klinkt door dat het leven een worsteling kan zijn. Ze had een moeizame relatie met haar moeder. Toen de dichteres uitkwam voor haar seksuele geaardheid, leidde dat tot een breuk met de familie. In veel gedichten richt ze zich tot God en tegelijkertijd worstelt ze met zijn afwezigheid. Ze vreest voor zijn oordeel en verlangt ernaar Hem als barmhartige te zien. In de loop van haar leven klinkt steeds meer godsvertrouwen door in haar werk. Mooi is dat de dichteres uiteindelijk rust vindt bij God, zoals ze dat verwoordt in deze regels uit het gedicht ‘Rust bij God’:

Gestreden heb ik levenslang met U.
Ik vind geen andere vrede dan bij U.
Hitte des daags, weder zijt gij geweken.
Oase van de avond, thans bij U.

Samen met haar levenspartner Marie van der Zeyde maakte Ida Gerhardt een prachtige vertaling van de Psalmen. Een van haar mooiste gedichten gaat over oud worden, over het toeleven naar de levensgrens, over herschapen worden. De titel Genesis verwijst naar die herschepping. De laatste regel van het gedicht luidt: “Wanneer uw naam op aarde is vergeten”. Ik voeg daaraan toe: “Onze namen staan geschreven in de palm van Gods hand”.

Genesis
Oud worden is het eindelijk vermogen
ver af te zijn van plannen en getallen;
een eindelijke verheldering van ogen
voordat het donker van de nacht gaat vallen.

Het is een opengaan van vergezichten,
een bìjna van gehavendheid genezen;
een aan de rand der tijdeloosheid wezen.
Of in de avond gij de zee ziet lichten.

Het is, allengs, een onomstotelijk weten
dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen
wanneer men van u schrijven zal: ‘ontslapen’.
Wanneer uw naam op aarde is vergeten.

ds. Annemieke Parmentier
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.