PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Bidden naar behoren Bidden naar behoren
Zelfs de discipelen moeten van Jezus nog leren hoe te bidden: hoe niet, hoe wel. Zouden wij Jezus’ onderricht over bidden, in de Bergrede (Matteüs 6, 5-8), niet nodig hebben? Wij, voor wie het bidden soms minder vanzelfsprekend is dan het voor de leerlingen van Jezus was.
Daarom de vraag: Wat is het rechte bidden?
Vaak is bidden – letterlijk - een ‘heidens karwei’. Waarom ‘heidens’? Omdat God aangesproken wordt op dingen waar de Eeuwige niets aan kan doen, op dingen die we zelf moeten oplossen, op dingen die volstrekt onbelangrijk zijn, op dingen die niets van doen hebben met Gods Koninkrijk. Dat is bidden oude stijl. Een kind weet nog niet beter. Maar de mondig geworden leerlingen van Jezus, u en ik dus, kunnen beter weten.
Dat we soms – of vaak – moeite hebben met het gebed en daarbij grote vraagtekens plaatsen, dat is niet fout. Maar het is niet goed daar te blijven staan. We worden uitgenodigd, ja uitgedaagd te zoeken naar een nieuwe, volwassen verhouding met God, namelijk als dochters en zonen, als bondgenoten, als mondige mensen. Niet als slaven die bedelen om goede gunsten. Evenmin als onvolwassen kinderen die vragen om wat ze zo graag willen hebben – ongeacht of het goed voor hen is of niet, en die boos of verongelijkt reageren als ze het niet krijgen. In het echte bidden zijn wij Gods bondgenoten, die proberen – open en luisterend – met God in gesprek te komen over de dingen die er toe doen.
Er is eigenlijk geen ander gebed dat het gebed om de Heilige Geest. Bidden is tenslotte altijd bidden om de Geest. Dat is niet iets ijls, iets vaags, iets alleen-maar-geestelijks, iets alleen-maar-innerlijks. Want de Geest is scheppend. Die Geest kan mensen zo veranderen, dat hun situatie verandert, en hun verhoudingen, dat er iets in hun samenleving gebeurt, dat er zelfs iets gebeurt met hun lichamelijk en geestelijk welzijn.
Bidden om de Geest. Dan moet ik altijd denken aan het beeld van dat bootje. Je zit in een bootje in een sloot; je gooit een touw uit met een anker op de oever; je trekt. ’t Lijkt alsof je de oever naar je toetrekt, maar in feite trek je jezelf naar de oever toe. Dat is bidden om Gods Geest. Niet: God naar je toetrekken, maar jezelf aan God optrekken. Niet: God voor je eigen karretje spannen, maar jezelf laten inschakelen voor Gods zaak. Niet: mijn wil geschiede, maar de Uwe!
Wij denken soms: God hoort niet, verhoort niet, antwoordt niet, bidden helpt niets, de dingen blijven zoals ze zijn. Maar het omgekeerde is minstens even waar: door mensen spreekt God, door mensen vraagt God, door mensen werkt God aan zijn Koninkrijk, en door mensen bidt God om ons.
Maar horen wij? Verhoren wij? Geven wij antwoord? Leven wij met de rug naar God toe?
Zo ja, dan is God machteloos, loopt God vast in ons ongeloof, in onze onwil.
Hoe krijgen wij antwoord op ons bidden? God heeft zich eens en voor altijd uitgesproken. God heeft antwoord gegeven op de gebeden van alle tijden. En die uitspraak, dat antwoord is Jezus. Is wat Jezus zei en deed. Is zijn leven, sterven en opstaan. Daarin wordt Gods weg met ons duidelijk. Daar horen wij dat God met ons is en ons bewaart en begeleidt op de weg naar Zijn toekomst. Daar horen we dat geen mens waardeloos is, geen leven zinloos, geen weg doelloos, geen proberen en vechten hopeloos. Dat is Gods antwoord.
Bidden gaat altijd over de dingen die er toe doen. Wat dat inhoudt, dat leert ons het Onze Vader: het vervolg van het boven genoemde Evangelie. Het Onze Vader is het gebed onderweg naar Gods toekomst. Daar staat alles in: het Messiaanse programma waarmee God zich verbonden heeft en waaraan wij medeplichtig worden gemaakt.
Tenslotte: bidden doe je nooit alleen, zelfs niet in de binnenste binnenkamer. Biddend hoor je bij een gemeenschap. In die gemeenschap, in die gemeente wordt er gebeden ook als ik het zelf niet kan, of het om welke reden dan ook laat afweten. Een bemoedigende gedachte: er wordt voor mij en namens mij gebeden. Het Onze Vader staat niet voor niets in het meervoud.
Zo is Hij ons voorgegaan in het bidden naar behoren.
ds. Reinier Beltman
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

Afscheidsdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 15.00 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.