PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Verlegenheid Verlegenheid
Het gebeurde een paar jaar geleden. In het centrum van Hilversum was het op Stille Zaterdag niet zo stil. In de Kerkstraat stond een groep mensen gospelachtige liederen te zingen. Hun toch niet geringe geluidsinstallatie was niet opgewassen tegen het volume van het draaiorgel dat een paar meter verderop ook mensen voor zich trachtte te winnen, maar dan op de tonen van Tulpen uit Amsterdam – overigens ook een lied dat op dat moment op de toekomst vooruit greep, want door de lange strenge winter van toen was er nog geen tulp te bekennen.
In een notendop: de plaats van het Evangelie in onze samenleving.
Een andere ervaring: volgens een enquête weet twee-derde deel van de Nederlanders niet wat er met Pasen gevierd wordt. Ik biecht trouwens – in grote verlegenheid – op, dat mijn eigen kinderen een moment tot die meerderheid leken te behoren; maar dat was maar even.
Dominee Ter Linden schreef eens in het dagblad in Trouw dat hij even in één zin voor de media mocht vertellen wat dan wél het geheim van Pasen is. Dat gaat natuurlijk niet. Dat is te veel Paashaasje-rep-je.
Grote verlegenheid: wat vertel ik en hoe vertel ik?
Op Palmzondag probeerde ik nog eens richting aan te reiken voor het lezen en verstaan van het boek Exodus waar we al wekenlang in de vieringen mee bezig waren. Want laten we eerlijk zijn: die verhalen over de tien plagen zijn toch bij eerste lezing gruwelijk – zeker in de huidige tijd met de meest gruwelijke moorden door IS. Als ik met zulke Bijbelgedeelten aan de slag moet, doe ik soms een schietgebedje: “O lieve God, laat alstublieft geen enkele eenzame ziel op een hotelkamer het bijbeltje op het nachtkastje openslaan bij één van die vreselijke verhalen!”
Maar als je wilt dat God zo’n gebedje verhoort, dan moet je zelf ook als de wiedeweerga en zonder angst helpen misverstanden omtrent deze Bijbelverhalen uit de weg te ruimen. Dus ik uitleggen dat het in het boek Exodus om méér gaat dan om gewone geschiedenis, dat het om liturgie gaat, om een geloofsbelijdenis die Israël van generatie op generatie op de been heeft gehouden én gecorrigeerd. Enzovoort. Dat leer je al in het eerste jaar van je studie.
Vraagt een ouder gemeentelid na afloop aan me: “Reinier, denk je nu echt dat de mensen hier nog geloven dat die verhalen feitelijk gebeurd zijn?”
Het antwoord komt een minuut later. Ik word aangehouden door een jongeman van omstreeks twintig jaar, die met de deur in huis valt: “Dus u gelooft niet dat die plagen in Egypte feitelijk gebeurd zijn!”
Verlegenheid is mijn deel …
Ik ga er van uit dat christenen bij het geheim van Pasen niet denken aan reanimatie, maar aan recreatie (= herschepping). Dat is van een totaal andere orde dan onze werkelijkheid. Daarom ook zo’n geheim. Ik raak in verlegenheid om over zulke geheimen te spreken, laat staan om mijn mijmeringen daaromtrent luidkeels uit te bazuinen.
Een anekdote helpt me. Broeder Alphonsus en broeder Bernardus spraken met elkaar af, dat wie van hen tweeën als eerste de grens van het leven zou overgaan, de ander – nog in leven – zou melden hoe het daar aan de andere kant is. Als het net zoals in dit ondermaanse zou zijn, was het wachtwoord taliter (= gelijk/net als hier). Ja, de broeders spraken nog Latijn met elkaar. Was het ánders dan hier, dan was het wachtwoord aliter (= anders).
Broeder Bernardus verscheidde als eerste. Na verloop van tijd verscheen hij in een droom aan Alphonsus. “En?” riep deze, “Wat is het: taliter of aliter?” Waarop het antwoord luidde: “Totaliter aliter” (= totaal anders)!
Godzijdank komen dan Gods oogappels ons te hulp: componisten en dichters. Het slotakkoord van de Matteüs Passion van J.S. Bach raakt mij méér dan woorden over Pasen.
En als we zelf onze mond openen, dan graag met de dichter: “Een lied van uw verwondering / dat nóg uw naam niet onderging, / maar weer opnieuw geboren is / uit water en uit duisternis.” (Lied 655 vers 3 in het Nieuw Liedboek)
ds. Reinier Beltman
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

Afscheidsdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 15.00 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.