PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
2e Kwartaal 2023 2e Kwartaal 2023

Zondag 02 april
Kerkelijk jeugdwerk
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de Paas Challenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De Paas Challenge is leerzaam en verbindend.
Geef in deze collecte voor het jeugdwerk. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk het kerkelijk jeugdwerk in het hele land. Doet u mee? Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Jeugdwerk PKN.

Zondag 09 april
Werelddiaconaat-Moldavië
In het straatarme Moldavië is weinig werkgelegenheid. Een fors deel van de bevolking is daarom in het buitenland werk gaan zoeken. Dit heeft een desastreus effect op de samenleving; veel kinderen en ouderen zijn alleen achtergebleven. Ook de kerken hebben hieronder te lijden; er zijn maar weinig actieve kerkleden. Toch zijn er diaconale initiatieven om kinderen en ouderen te helpen. In dorpen in de regio Edinet bijvoorbeeld traint MCA* samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om aandacht te geven aan en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking. De jongeren zien dat ze iets kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. De ouderen krijgen hulp en aandacht.
Met deze collecte steunen we dit project van Kerk in Actie.
*MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Moldavië’.

Zondag 16 april
Lilianefonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Lilianefonds’.

Zondag 23 april
Werelddiaconaat-Bangladesh
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog, mede omdat veel opleidingen niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en die worden uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met lokale organisaties jongeren een leer/werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmit of meubelmaker. Ze worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen eventueel ondersteuning om een eigen bedrijfje te beginnen.
Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Bangladesh de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Bangladesh’.

Zondag 30 april
De Voedselbank
In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken functioneren op die manier als schakel tussen overschot en armoede. De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor de Voedselbank Gooi & Omstreken.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’.

Zondag 07 mei
Noodhulp Oekraïne
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar.
Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken.
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig! Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oekraïne’.

Zondag 14 mei
Binnenlands Diaconaat
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun directe omgeving verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf.
Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen Bloeit’. Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee kunt doen met workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de ander.
Kerk in Actie ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Steun met uw bijdrage deze diaconale projecten.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Binnenlands Diaconaat’.

Zondag 21 mei
Geen dienst in eigen kerk

Zondag 28 mei
Zending – Egypte
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld om een eigen bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap kunnen kinderen toch de bijbelverhalen lezen. Kerken delen daartoe boekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moet vragen worden beantwoord. Maar dat lukt alleen als het hele bijbelboek is gelezen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Een feest van hoop!
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Doet u mee? Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Zending’.

Zondag 04 juni
Vrienden van Mikondo
De Stichting Vrienden van Mikondo zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen en jongeren in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa, DR Congo. Jarenlang konden de kinderen in deze wijk niet naar school, de Congolese overheid zorgt namelijk niet voor gratis onderwijs. De Vrienden van Mikondo konden dat zo niet langer laten doorgaan. Dankzij giften en donaties kon in de afgelopen 20 jaar veel tot stand worden gebracht door de plaatselijke partner Projets Mikondo.
De school ‘La Tulipe’ werd opgericht in 2001. Al gauw was er een groot aantal kleuters en basisschool leerlingen. Vervolgens werden lessen gegeven aan leerlingen die hun VWO diploma wilden halen. Sinds 2017 staan er elk jaar 1200 leerlingen officieel geregistreerd. De examenresultaten zijn uitzonderlijk goed.
Dankzij de bibliotheek en buitenschoolse activiteiten staat Projets Mikondo bekend als een belangrijk kenniscentrum. De begeleiding van jongeren die een vak willen leren is sterk groeiend. Per jaar vinden vele jongeren zo toegang tot werk in allerlei sectoren en kunnen zij zich ontplooien. Denk aan timmeren, metselen, autotechniek, lassen, naaien, enz. Zo worden zij behoed voor een uitzichtloos bestaan.
Wij steunen deze initiatieven van harte en daarom is de collecte bestemd voor Vrienden van Mikondo.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Mikondo’.

Zondag 11 juni
Exodus
Veel gedetineerden willen de criminaliteit graag achter zich laten, maar kunnen dat niet op eigen kracht. Exodus biedt al sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat hen helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Iedereen is welkom bij een van de tien huizen of zestienhonderd vrijwilligers van Exodus.
Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex)gedetineerde. De persoonlijke en kleinschalige aanpak is essentieel voor de werkwijze van Exodus. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Exodus’.

Zondag 18 juni
Zending-Zambia
Duizenden gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen, ze hebben bovendien geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede en werken als dienstmeisje of dagloner, of ze verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Deze collecte past in het streven naar betere ondersteuning voor weeskinderen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Zambia’.

Zondag 25 juni
Werelddiaconaat – Colombia
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Colombia’.
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.