PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
3e Kwartaal 2019 3e Kwartaal 2019
zondag 07 juli
Binnenlands Diaconaat
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen, die in armoede opgroeien, verrassen met een vrolijke vakantietas gevuld met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark. Helpt u mee deze kinderen op deze manier te verrassen? Van harte aanbevolen.

zondag 14 juli
Roosevelthuis
De collecte is vandaag bestemd voor het Roosevelthuis in Doorn. Hiervoor is vaker gecollecteerd, maar bij deze bestemming wil de Diaconie graag enige aanvullende informatie verstrekken.
Het F.D. Roosevelthuis in Doorn werd gebouwd in 1968 op het landgoed Hydepark in Doorn en gebruikt voor zorgvakanties. Omdat diverse voorzieningen achtergebleven waren bij de eisen van de tijd, werd het gebouw eind 2015 afgebroken. De vrijgekomen ruimte werd ‘teruggegeven aan de natuur’.
In plaats van het F.D. Roosevelthuis is elders op het landgoed Hydepark - op het mooiste gedeelte - een geheel nieuw complex met de naam Nieuw Hydepark gebouwd en begin 2016 in gebruik genomen. Ongeveer de helft van het complex bestaat uit het zorgvakantiehotel met de naam Rooseveltpaviljoen. De andere helft is in gebruik bij Protestantse Kerken in Nederland voor opleidingen, conferenties e.d.

zondag 21 juli
Roosevelthuis
Zie toelichting zondag 14 juli.

zondag 28 juli
Kinderarbeid in India
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector booming business, terwijl het grootste gedeelte van de inwoners hard werkt voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken.
Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen en werkt samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs. Werkende kinderen worden terug naar school begeleid en ouders krijgen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan.
Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat ook dit jaar weer honderden kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

zondag 04 augustus
Geen dienst in eigen kerk.

zondag 11 augustus
Geen dienst in eigen kerk.

zondag 18 augustus
Werelddiaconaat - Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en stimuleert hen hun opleiding af te maken. Via vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

zondag 25 augustus
KiKa
Herman Blankenberg heeft onze aandacht gevraagd voor het goede doel KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). Op 3 november 2019 wil hij de marathon van New York lopen en hij heeft toegezegd een bedrag van maar liefst € 6.000 voor KIKA bijeen te sprokkelen via sponsoring. Wij wensen Herman veel succes en hopen met hem dat hij de marathon probleemloos kan voltooien.
De diaconie vindt dit project dermate belangrijk dat besloten is opnieuw voor KiKa te collecteren voor dit sympathieke goede doel.

zondag 01 september
Missionair werk
Op 29 september is de landelijke actie ‘Kerkproeverij’, op initiatief van de Raad van Kerken. Nadrukkelijker dan op andere zondagen staan kerkdeuren wagenwijd open voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag om buren, vrienden en kennissen uit te nodigen om eens een dienst bij te wonen. Deelnemers worden uitgenodigd om mee te doen met hun eigen inbreng en vragen. Ze maken op deze manier kennis met de bijbelverhalen die vervolgens gelinkt worden aan hun eigen geloofs- en zingevingsvragen.
Met deze collecte steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk.

zondag 08 september
JOP
Bouwen aan een kerk van en voor mensen van alle leeftijden. Dat is het verlangen en de ambitie van JOP. Wij bouwen door materiaal te ontwikkelen en ondersteuning te bieden aan iedereen die betrokken is bij jeugdwerk in de kerk.
Om deze ambitie te realiseren is er natuurlijk geld nodig. Uw hulp kunnen we goed gebruiken! Zo kunnen we samen zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken en betrekken bij het plaatselijk jeugdwerk.

zondag 15 september
Zending
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door kerken ter plaatse.

zondag 22 september
Geen dienst in eigen kerk.

zondag 29 september
Werelddiaconaat - Moldavië
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. In het kader van Internationale Ouderendag (1 oktober) is de opbrengst van de eerste collecte vandaag bestemd voor de zorg voor ouderen in Moldavië.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 27-09-2020 om
meer details

 
Het goede leven?!
Een korte overdenking van ds. Stella Muns. meer
 
Noodhulp Syrië
Om dit bericht van de Diaconie te openen, klik hier.
 
Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de PKN richtlijnen voor erediensten en andere bijeenkomsten.
Om het protocol te raadplegen, klik hier.
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Dienst 13-09-2020
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.