PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
3e Kwartaal 2018 3e Kwartaal 2018
zondag 01 juli
Werelddiaconaat in Ghana

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kinderen, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u ook mee?
 
zondag 08 juli
Werelddiaconaat in Kameroen

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden en krijgen geen onderwijs. De school Fedeme in de hoofdstad Douala biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Ze leren naar vermogen eenvoudige praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping van de school is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen.
Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte kinderen passend onderwijs krijgen. Recent verhuurt de school ruimte aan een reguliere school. Dit levert inkomsten op en geeft de kinderen de mogelijkheid om in de pauze met gezonde kinderen te spelen. Uw steun in zeer welkom.
 
zondag 15 juli
Werelddiaconaat in Kameroen

Zie de toelichting bij zondag 8 juli.
 
zondag 22 juli
Nederlands Bijbelgenootschap

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt vanuit de bronteksten en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. Eerder werden de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling gemaakt. In het najaar van 2014 kwam de Bijbel in Gewone Taal uit. Daarnaast worden bijbelgenootschappen in andere landen ondersteund bij vertaalprojecten.
Met deze collecte helpen wij het belangrijke werk van het NBG voort te zetten.
 
zondag 29 juli
Roosevelthuis- vakanties met zorg

Vandaag collecteren we voor het nieuwe Roosevelthuis, Nieuw Hydepark in Doorn, voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig er tussenuit kunnen. Nieuw Hydepark is ingericht met hoog-laag bedden, aangepaste toiletten en douches en er zijn geschikte rolstoelen en fietsen beschikbaar. Mantelzorgers en hun partners kunnen er onbezorgd genieten.
Door met elkaar voldoende geld bijeen te brengen wil de Protestantse Kerk de vakantiekosten voor gasten betaalbaar houden. Helpt u mee?
 
zondag 05 augustus
Roosevelthuis- vakanties met zorg

Zie de collectebestemming voor zondag 29 juli.
 
zondag 12 augustus
Noodhulp Rohingya-vluchtelingen

De opbrengst van de collecte is vandaag bestemd voor noodhulp aan de Rohingya, onder wie 700.000 kinderen, die voor het geweld in Myanmar gevlucht zijn naar Bangladesh. Iedere dag arriveren meer dan 15.000 vluchtelingen in de toch al overvolle kampen. De vraag naar voedsel, onderdak, water en basishygiëne is erg groot. De mensen leven in omstandigheden waarin grote kans is op ziekten, zoals mazelen, difterie en cholera.
Kerk in Actie biedt samen met lokale partners, ICCO en ACT Alliance hulp, bijvoorbeeld  in de vorm van voedselpakketten en hygienepakketten.  Om dit mogelijk te maken is onze hulp hard nodig!

zondag 19 augustus
Werelddiaconaat in Ghana

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kinderen, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u ook mee?
 
zondag 26 augustus
Werelddiaconaat in Ghana

Zie de collectebestemming voor zondag 19 augustus.
 
zondag 02 september
Missionair Werk

Vandaag is de collecte bestemd voor Missionair Werk. De Protestantse Kerk steunt in heel Nederland pioniersplekken, vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Eén van die pioniersplekken is het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Veel mensen–zowel binnen als buiten de kerk–zijn op zoek naar spirituele verdieping. Het Christelijk Spiritueel Centrum richt zich vanuit het christelijk geloof op mensen die zoeken naar rust. Het pioniersteam in Hilversum sluit met een divers aanbod van activiteiten zoals meditatie, gebed en stiltewandelingen. Mensen kunnen op deze manier God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Van harte aanbevolen!

zondag 09 september
Jeugdwerk Protestantse Kerk

Het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van groot belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst.
Met deze collecte ondersteunen wij het belangrijke jeugdwerk van de PKN.
 
zondag 16 september
Kerken in Midden-Oosten

Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen na zeven jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van de kerkleden is gevlucht voor oorlog en geweld. Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen trouw samenkomen om te bidden. Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun huizen liggen veelal in puin, er is nauwelijks onderwijs, onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop en krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Deze kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, hebben ons gebed en onze steun hard nodig. Helpt u ook mee?
 
zondag 23 september
Vredeswerk

Vandaag is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich inzetten voor vrede. Ze zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in Oekraïne partner ‘Spirit and letter’, die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZCs met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. Steun met deze collecte dit zeer belangrijke werken aan vrede.
 
zondag 30 september
De Regenboog

De Regenboog Groep is een organisatie in Amsterdam die gedragen wordt door honderden medewerkers en vrijwilligers. Zij spannen zich dagelijks in om een sociaal vangnet te bieden voor daklozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en cliënten van de voedselbank. Zonder die inzet zou het onmogelijk zijn het netwerk van inloophuizen en zorgvoorzieningen draaiende te houden. Samen doen ze hun best om bezoekers, deelnemers en cliënten nieuwe kansen te geven en om Amsterdam leefbaar te houden voor hen die het minder hebben getroffen.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 10.00 uur
meer details

Hemelvaart
datum en tijdstip 30-05-2019 om 9.30 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 31-05-2019 om 18.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Hetvakantiebureau.nl
Wilt u graag op vakantie in Nederland maar ziet u er tegen op die zelf te regelen, bijvoorbeeld omdat u zorg nodig heeft? Dan kunt u terecht bij Hetvakantiebureau.nl. 
Verpleegkundigen bieden de zorg zoals u dat thuis gewend bent. meer
 
Dienst 19-05-2019
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.