PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
2e Kwartaal 2024 2e Kwartaal 2024

Zondag 07 april
Noodhulp Oekraïne
Veiligheid, stabiliteit en psychosociale hulp is essentieel voor de kinderen in het door oorlog zwaar getroffen Oekraïne. Kinderen hebben recht op een veilige plek om op te groeien en te spelen.
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Op centrale plekken in door bombardementen getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Verder helpt Kerk in Actie bijvoorbeeld bij het herstel van verwoeste schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. De nood is hoog, steun de kinderen in Oekraïne!

Zondag 14 april
Zending-Rwanda

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels teruggekeerd uit de gevangenis. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.
Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.
Met uw bijdrage in de collecte steunt u het programma Zending van Kerk in Actie en kan de Rwandese kerk jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven.
Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Rwanda’.

Zondag 21 april
Voedselbank Gooi en Omstreken
In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens! Voedselbanken helpen hen die om diverse redenen niet (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten met het gratis verstrekken van voedselpakketten. Ze maken daarbij geen onderscheid tussen mensen qua ras, geloof, levensovertuiging, politieke kleur, geslacht, sociale status of geaardheid. De pakketten moeten worden gezien als acute noodhulp.
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor dit bij ons allen zeer bekende doel. Van harte aanbevolen.


Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’.

Zondag 28 april
Noodhulp Israël en Palestina
De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk. Er heerst grote verslagenheid en intens verdriet. Daarnaast is er angst en onzekerheid over wat er nog komen gaat en is er in Gaza sprake van dreigende hongersnood.
Kerk in Actie ondersteunt wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza. De oorlog tussen Hamas en Israël roept in Nederland, en ook binnen onze kerk, veel emoties op. Als kerk weten we ons verbonden met alle slachtoffers van dit geweld, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant, en willen we hulp bieden daar waar dat het hardst nodig is. Daarom doen we een klemmend beroep op u: help mee, want samen zijn we de kerk in actie’.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Noodhulp’.

Zondag 05 mei
Noodhulp Oekraïne
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooit het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.
Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die de slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen zadenpakketten, zodat ze straks minder afhankelijk zijn van voedselpakketten.
De nood is hoog, steun de vele slachtoffers in Oekraïne!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oekraïne’.

Zondag 12 mei
Binnenlands diaconaat
Hoe kun je iets doen voor mensen in je buurt die leven in moeilijke omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst?
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.
Met uw gift in de collecte steunt u het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie en maakt u diaconale initiatieven mogelijk om zo van betekenis te zijn voor de buurt.
Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Binnenlands diaconaat’.

Zondag 19 mei
Zending-Bangladesh
Christenen vormen in Bangladesh een kleine minderheid en in afgelegen dorpen is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Het opleidingsniveau is er laag. Om deze gemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw bestaand uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat.
Lokale voorgangers leren hoe zij kunnen voorgaan in een dienst, de zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.
Met uw gift in de collecte steunt u via het programma Zending van Kerk in Actie de Bengaalse dorpskerken. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Bangladesh’.

Zondag 26 mei
Lilianefonds

Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Lilianefonds’.

Zondag 02 juni
Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is een open huis voor eenieder die, om welke reden dan ook, dakloos of thuisloos geworden is. Evenals voor medeburgers die te kampen hebben met psychische - of verslavingsproblemen. Ook voor alleengaanden die graag anderen willen ontmoeten. Vrijwilligers staan klaar om hen in Inloophuis ‘Wording’ te begroeten. Zij doen dit werk geheel belangeloos en willen graag vanuit hun christelijke overtuiging medeburgers waar mogelijk bijstaan.
Vandaag is de opbrengst van de collecte bestemd voor dit sympathieke doel. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Wording’.


Zondag 09 juni
Straatkinderen-Indonesië
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Dreamhouse verwijst ouders door naar organisaties die kunnen helpen hun gezin financieel te steunen.
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Indonesië’.

Zondag 16 juni
Werelddiaconaat-Moldavië
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er vaak alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. In afgelegen dorpen leven ouderen dikwijls zonder voorzieningen. En ze hebben niemand om op terug te vallen.
Met steun van Kerk in Actie zorgt thuiszorgorganisatie Home Care voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen en wordt verpleegkundige hulp geboden. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers getraind in het bieden van zorg op maat.
Met uw gift in de collecte biedt Kerk in Actie deze ouderen thuiszorg en verpleegkundige hulp. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Moldavië’.

Zondag 23 juni
Werelddiaconaat-Libanon
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter wanneer hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt niet alleen Libanezen, maar ook Syrische vluchtelingen in het land, de kans om in deze sector aan de slag te gaan.
Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en vluchtelingen. Na de training en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst!
Met uw gift in de collecte helpt Kerk in Actie mensen op weg naar een baan en bestaanszekerheid. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Libanon’.

Zondag 30 juni
Voedselbank Gooi en Omstreken
In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens! Voedselbanken helpen hen, die om diverse redenen niet (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten, met het gratis verstrekken van voedselpakketten. Ze maken daarbij geen onderscheid tussen mensen qua ras, geloof, levensovertuiging, politieke kleur, geslacht, sociale status of geaardheid. De pakketten moeten worden gezien als acute noodhulp.
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor dit bij ons allen zeer bekende doel. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’.
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.