PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
3e Kwartaal 2022 3e Kwartaal 2022

Zondag 03 juli
Werelddiaconaat – India
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘India’.

Zondag 10 juli
Geen dienst

Zondag 17 juli
Geen dienst

Zondag 24 juli
Geen dienst

Zondag 31 juli
Vrienden van Mikondo
De Stichting Vrienden van Mikondo zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen en jongeren in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa, DR Congo. Jarenlang konden de kinderen in deze wijk niet naar school. Er was geen hoop meer dat daar verandering in zou komen. De Congolese overheid zorgt niet voor gratis onderwijs. De Vrienden van Mikondo konden dat zo niet langer laten doorgaan. Dankzij giften en donaties aan de stichting kon in de afgelopen 20 jaar veel tot stand worden gebracht door de plaatselijke partner Projets Mikondo.
De school ‘La Tulipe’ werd opgericht in 2001. Al gauw was er een groot aantal kleuters en basisschool leerlingen. Vervolgens werden lessen gegeven aan leerlingen die hun VWO diploma wilden halen. Van jaar tot jaar ging het om 400 tot 500 leerlingen in totaal, tot er sinds 2017 elk jaar 1200 leerlingen officieel geregistreerd staan. De examenresultaten zijn uitzonderlijk goed.
Dankzij de bibliotheek en buitenschoolse activiteiten staat Projets Mikondo bekend als een belangrijk kenniscentrum. De begeleiding van jonge drop-outs die een vak willen leren is sinds 2017 sterk groeiend. Per jaar vinden vele jongeren zo toegang tot eervol werk in allerlei sectoren en kunnen zij zich ontplooien naar gelang hun talenten. Denk aan timmeren, metselen, autotechniek, lassen, naaien, enz. Zo worden zij gered van een uitzichtloos bestaan en kunnen zij op hun beurt hun kennis aan andere jongeren overdragen.
Wij steunen deze initiatieven van harte en daarom is de collecte bestemd voor Vrienden van Mikondo.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Mikondo’.

Zondag 07 augustus
Geen dienst

Zondag 14 augustus
Geen dienst

Zondag 21 augustus
Noodhulp in Ethiopië en Kenia
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië en Kenia steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Kerk en hulporganisaties willen dat patroon doorbreken. Ze leren de boeren hoe vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, gewassen te verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat men minder kwetsbaar is als de oogst tegenvalt.
Steun deze Noodhulp projecten met een royale bijdrage.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Noodhulp’.

Zondag 28 augustus
Lilianefonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Lilianefonds’.

Zondag 04 september
Werelddiaconaat in Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Ze hebben nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M), een partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Ze stimuleert mensen met een handicap om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld door vaktrainingen te geven, microkredieten te verstrekken. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen er terecht voor medische zorg.
Uw gift in deze collecte is zeer welkom. Hartelijk dank.

Zondag 11 september
Vredeswerk in Colombia
De burgeroorlog in Colombia duurde 50 jaar. Generaties lang. Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Sinds 2016 zijn er vredesakkoorden, maar er is nog een lange weg te gaan voor echte vrede. Vrouwen en kinderen hebben bovendien nog vaak te lijden onder huiselijk geweld.
Colombiaanse vrouwen uit verschillende kerken hebben hun krachten gebundeld om zich in te zetten voor vrede in hun land en huis. Dat begint door de harten van mensen te raken. Samen lezen deze vrouwen aangrijpende bijbelverhalen over vrede en verzoening. Inmiddels zijn veel vrouwen daardoor geïnspireerd om de situatie in hun eigen omgeving te verbeteren. Deze vrouwen dragen roze sjaals als ze samen bij de Colombiaanse overheid aandacht voor vrede.
Steun dit belangrijke vredeswerk door een bijdrage in de collecte van vandaag.

Zondag 18 september
Zending in Syrië
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.
Het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt! Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië weer op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun zo het werk van de kerken in Syrië.

Zondag 25 september
Geen dienst in eigen kerk.
 
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Geen dienst in eigen kerk - Welkom bij OSG Kortenhoef
datum en tijdstip 26-03-2023 om 11.15 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 27-03-2023 om 19.30 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 31-03-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.