PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Blind en ziende Blind en ziende
In Zutphen, waar ik getogen ben, was de blinde Cor Bute tientallen jaren organist van de beroemde Walburgiskerk. De faam van deze klasse-muzikant werd versterkt door zijn scherpe kijk op mensen en dingen, hoe wonderlijk dat ook klinkt als je dat van een blinde zegt. Als een preek hem te antisocialistisch was geweest, dan speelde hij daarna zonder blikken of blozen het ‘Morgenrood’. Was de dominee te lang van stof geweest naar zijn zin, dan bestond het naspel na de preek uit een enkele noot. Mooie tijden waren dat!
Als scholier begon ik toen al een beetje te ontdekken dat kunnen-zien of blind-zijn méér inhoudt dan de oogarts vaststelt, dat dat dubbelzinnige begrippen zijn, zeker in de taal van de Bijbel. Daar worden regelmatig zienden blind genoemd.
Ook het omgekeerde kan blijkbaar: dat blinden scherp kunnen zien. Lucas vertelt daar in het achttiende hoofdstuk van zijn evangelie een sterk staaltje van. Daar wordt de blinde Bartimeüs in de ontmoeting met Jezus ziende.
Maar wat heet blind en wat heet ziende? Even daarvóór heeft Jezus zijn leerlingen verteld welke weg van lijden Hij heeft te gaan. Dan schrijft Lucas: “En de leerlingen begrepen niets van deze dingen en dit woord bleef hun duister…” Hoe zienden dus blind kunnen zijn.
Ziende blind. Overkomt u dat ook regelmatig? Ik bedoel nu niet direct dat je een woord in een puzzel of de oplossing van een som niet ziet. Nee, ik bedoel ingrijpender dingen. Bijvoorbeeld dat je niet ziet wat er in je kind omgaat, dat je niet ziet wat er in je relatie gaande is, dat je niet ziet hoe het met jezelf is gesteld. Terwijl daar toch allerlei signalen van zijn, die door anderen wél opgemerkt worden.
Helaas gebeurt het nogal eens dat je pas de ogen open gaan op het moment dat het al te laat is: dat je kind van je vervreemd is, dat je relatie onherstelbare schade heeft opgelopen, dat je zelf erg ver heen bent geraakt. Je kunt jezelf dan wel voor je kop slaan. Hoe kan het dat ik dat niet eerder zag, niet wílde zien; hoe kon ik ziende zo blind zijn?!
Bartimeüs mag dan blind zijn, maar hij weet wel precies tot wie hij zich mag wenden met zijn verduisterde bestaan. Als enige ziet hij het onzienlijke, ziet hij wie Jezus ten diepste is.
Voor de leerlingen is dat nog duister, maar voor Bartimeüs is dat helder. Daarom is hij de enige die Jezus tot twee maal aanroept met de naam die het hart van het geheim van Jezus raakt: “Zoon van David”. Dat wil zo veel zeggen als: ‘Jij, Jezus, vertegenwoordigt dat Koninkrijk van God, die werkelijkheid waarin alles zal gaan naar Gods wil. In die werkelijkheid wil ik betrokken worden want ik geloof dat daar onze geschondenheid in een ander licht zal staan’.
Dat is dus ook mogelijk: dat wij oog hebben voor waar het op aankomt, oog voor wat er werkelijk toe doet, oog voor wie nieuwe wegen wijzen. Laten we niet te gauw zeggen dat dat niet voor ons is weggelegd, dat dat alleen is voorbehouden aan grote zieners.
Ik denk dat we onszelf kunnen aanleren om oog te krijgen voor waar het op aan komt in het leven, oog voor wie wegen ten leven wijzen. Ik geloof zelfs dat wij eigenlijk dat oog al hebben, maar dat dat vertroebeld is geraakt doordat we ons zo aanpassen aan wat mén vindt, aan wat iederéén ziet. Bartimeüs, zo vertelt Lucas, moet zich ook heen werken door de blinde vlekken van de smaakmakers van verstarring, van mensen die dus aan staar lijden.
Kunnen wij ons niet oefenen in de vrijmoedigheid om weer te leren zien zoals een kind: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’?
De ‘ziener’ Bartimeüs wordt dan ook nog letterlijk ziende. ‘Natuurlijk!’, zou ik bijna zeggen, want in die werkelijkheid van God – die Jezus vertegenwoordigt – valt een ander licht op onze geschondenheid. Bovendien is ons beloofd dat wij dan zullen zien, niet langer door een spiegel, in raadselen, maar van aangezicht tot aangezicht (I Corinthiërs 13:12a).
ds. Reinier Beltman
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.