PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 15-10-15 Vergadering 15-10-15
Bij de opening van onze vergadering op 15 oktober wordt er een tekst over vluchtelingen gelezen, die er meteen goed inhakt. Er volgt een indringend gesprek over asielzoekers, maar vooral over de wijze waarop er over deze mensen gedacht en gesproken wordt in ons land. Omdat wij hier nog lang over zouden kunnen doorpraten, werd er besloten om de vergadering aan de hand van de agenda verder af te werken.

We bespraken nogmaals de gang van zaken rond het z.g. herinneringskaartje. Tijdens de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van een gemeentelid wordt het kaartje met de naam, geboorte- en sterfdatum geplaatst op het herinneringsbord. Een jaar lang brandt er iedere zondag een kaarsje ter herinnering bij dat kaartje. Na een jaar wordt de naam van de overledene nogmaals genoemd en wordt het kaartje door ds. Beltman naar de familie gebracht. Over het algemeen wordt dit enorm op prijs gesteld.

Er worden kerkdiensten en activiteiten voor de komende periode besproken, zoals de kaarsenactie die op 31 oktober in het kader van Allerzielen op de Meenthof gehouden zal worden. Een mooie vorm van samenwerking met andere kerken in ons dorp. De zondag erna, op 1 november, zullen de overleden gemeenteleden in onze kerk worden herdacht.

De pioniersgroep, bestaande uit drie leden van de OSG Kortenhoef en drie mensen van onze gemeente, zal op zondag 8 november a.s. na de dienst komen vertellen over de doelstelling en de werkwijze van de groep. Dit gebeurt tijdens een gezamenlijke lunch, waarbij de mensen van de OSG bij ons aanschuiven. We nemen allemaal iets te eten mee en dat is op zich al een mooie vorm van pionieren.

De kerkrentmeesters bereiden de Aktie Kerkbalans 2016 voor. Onze gemeente wordt kleiner, maar het aantal leden dat financieel bijdraagt ook. Vandaar deze actie.

Helaas is er nog geen oplossing gevonden voor de vacature in de zondagse autodienst. Vandaar nogmaals deze oproep: Wie is bereid om 1 x in de acht weken oudere gemeenteleden naar de kerk te rijden.

Vanuit de synode zijn door dr. Arjan Plaisier in het afgelopen jaar verschillende brieven gestuurd aan gemeenteleden en aan kerkenraden. Hierop zijn reacties gekomen en daar heeft dr. Plaisier in een volgende brief een samenvatting van gemaakt. Deze brief is door de kerkenraadsleden gelezen en kort besproken. Gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in deze brief kunnen die opvragen bij de scriba.

In het nieuwe jaar zal weer een aantal gespreksavonden worden gehouden onder leiding van ds. Beltman. In een volgende KSSK zal daar meer over verteld worden.

Uiteraard kwam er nog meer aan de orde tijdens deze vergadering, maar ik wil het hier maar bij laten. De tekst van het gedicht van Marinus van den Berg, waarmee de bijeenkomst werd gesloten, wil ik u niet onthouden.
 
OEFENING VAN HOOP
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd
tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop
overspoeld zal worden.
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen
en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken
met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf
in mijn oordeel.
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan
voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren
naar het innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er iemand is
die mij altijd weer steunt.
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven
wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven
vanuit de goede hoop.
 
Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Oecumenische viering Aswoensdag
datum en tijdstip 26-02-2020 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10.00 uur
meer details

Vesper - oecumenische viering
datum en tijdstip 04-03-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Vluchtelingen Lesbos
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Dienst 23-02-2020
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.