PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 14-01-16 Vergadering 14-01-16
Herbergbelijdenis
(door Adr. van den Berk)
 
Ik geloof in God, de Schepper,
die de wereld als een herberg
voor mens en dier gemaakt heeft:
toegankelijk, gastvrij en
rijkelijk voorzien.
 
Ik geloof in Jezus Christus,
geboren in een herberg,
voor wie geen plaats was,
vanaf den beginne,
die ons het beeld van de ware
herbergier heeft getoond:
openheid voor iedereen,
naar geslacht, kleur of stand,
solidariteit met gebeukten
en gebukten,
een uitgestrekte hand naar
dwarsdrijvers en benauwers,
eten en drinken als
oefening van gemeenschap.
 
Ik geloof in het innig engagement
van deze Heer, al kostte Hem dat
– consequent als Hij is –
smaad, afwijzing en het kruis.
Toch geloof ik dat zijn manier van
leven sterker is dan de dood.
Daarom kon Hij opstaan
en met zijn Vader meet Hij nu
de wereld af aan deze
herbergende liefde.
 
Ik geloof in de Geest, die de mensen
dit leven inblaast.
Ik geloof in een kerk als herberg,
waar genade, vreugde en gulheid
niet ophouden,
waar herbergzaamheid
en verbondenheid
een voortdurende inspiratiebron blijven.
In zo’n huis, van deze God,
weten wij ons geborgen,
voor altijd.
Amen.
 
Met deze geloofsbelijdenis werd op donderdag 14 januari de 1e kerkenraadsvergadering van 2016 geopend. Het is goed om wat wij geloven ook in andere woorden tot ons te nemen.
Met een complete groep kerkenraadsleden zitten wij om de ovale tafel in de consistorie, in het vertrouwen er weer een zinvol jaar van te maken.
 
Eerst wordt er teruggekeken op de diensten en activiteiten van de decembermaand. Over het algemeen hebben we met elkaar een goede Adventstijd en mooie Kerstdagen beleefd met verschillende diensten en vieringen.
 
De vooruitblik op 2016 vraagt soms wat organisatorische oplossingen, metelkaar komen we daar prima uit. De 1e bijeenkomst van de gesprekskring ʻLieve deugdʼ bleek een bijzonder geïnspireerde gedachtewisseling te zijn geweest. De volgende gespreksmiddagen zijn op 4 en 25 februari en op 17 maart, steeds om 14.00 uur in de honkzaal. Mocht u nog willen instappen, neem dan even contact op met ds. Beltman.
 
In voorbereiding op de oecumenische dienst op zondag 24 januari in de kerk aan de dijk, zullen er op de zaterdag ervoor broodjes worden uitgedeeld op de Meenthof. In een bijgeleverde tekst wordt uitleg gegeven over brood en zout, het thema van de dienst.
Ook is er een nabeschouwing van deze gezamenlijke dienst met een film, op woensdag 27 januari in het Achterom, onder de titel ʻSunny Side of Spiritʼ.
Er worden enkele data besproken voor de gemeente-avond (21 april) en twee openhuisdiensten, waarvoor de invulling door enkele kerkenraadsleden zal worden verzorgd.
 
De kerkrentmeesters geven uitleg over de manier waarop wij dit jaar Aktie Kerkbalans zullen vorm geven. Gemeenteleden waarvan het emailadres bij ons bekend is, zullen de brief per mail ontvangen. Alle andere leden krijgen de brief in een envelop thuisbezorgd.
De RISN-nummers (ANBI) van onze gemeente en van de diaconie zijn nu bekend en deze zijn te vinden op de website (www.pgdegraankorrel.nl).
 
De oecumenische vespervieringen op de woensdagavonden in de 40-dagentijd zullen dit jaar in ons kerkgebouw gehouden worden, in samenwerking  met de OSG en de R.K. kerk.
 
Bij de rondvraag komt er een wel heel praktisch puntje aan de orde, want wie houdt de verbanddoos op orde; er blijkt nogal wat te ontbreken. Gelukkig hebben we een drogist in ons midden die de zaak meteen zal aanpakken. Het is daarom voortaan heel veilig om in ʻde Graankorrelʼ aanwezig te zijn.

Ankie Hinloopen, scriba 
terug
 
 

Oecumenische viering Aswoensdag
datum en tijdstip 26-02-2020 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10.00 uur
meer details

Vesper - oecumenische viering
datum en tijdstip 04-03-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Vluchtelingen Lesbos
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Dienst 23-02-2020
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.