PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 04-09-14 Vergadering 04-09-14
Na een zomer waarin we hopelijk zijn uitgerust en vol energie er weer tegenaan kunnen, worden in september de meeste activiteiten opnieuw opgestart. Ook het kerkenwerk is weer begonnen, hoewel dat eigenlijk niet echt heeft stilgestaan. Iedere zondag is de kerk immers geopend en hebben we de gelegenheid elkaar en God te ontmoeten.
De eerste donderdag van deze maand - 4 september - kwamen de kerkenraadsleden bijna compleet bij elkaar om de voortgang van onze gemeente te bespreken.
Bij de vooruitblik op de komende periode kwamen de twee diensten in 'De Dillewijn' uitgebreid ter sprake, want we willen natuurlijk dat alles goed geregeld is. Veel werk hiervoor is door de kerkrentmeesters verzet.
Dit jaar is het 175 jaar geleden dat onze kerk werd gesticht. Vijfentwintig jaar terug vierden we het 150-jarig bestaan uitgebreid; nu willen we het wat kleiner houden, maar er toch wel een feestje van dankbaarheid van maken. De festiviteiten zullen plaatsvinden op zondag 16 november a.s..
Een belangrijk deel van de avond werd (uiteraard) ingenomen door het verslag van ds. Sondorp over de gesprekken die gevoerd zijn over de toekomst van de kerk. Ondanks de vakantietijd is er voortgang geboekt en hebben er goede gesprekken plaats gevonden die mogelijkheden voor de toekomst bieden. Er vlogen de nodige kreten over tafel, zoals 'verspieders' en 'pioniers', maar in ieder geval klinkt dit beter dan 'commissie zus en zo'. Besloten werd de gemeente snel bij te praten over alles wat besproken en bedacht is en de plannen die daarvoor gemaakt zijn. Dat doen we tijdens de informatieavond op donderdag 25 september. Een uitnodiging hiervoor is verzonden.
Met veel bewondering en plezier hebben we in de afgelopen maanden de ontwikkeling van de website - www.pgdegraankorrel.nl - kunnen volgen. Inmiddels is er ook een 'logo' voor de website ontwikkeld en ik vind hem mooi.
De redactie van het huis-aan-huis-blad Weekblad Wijdemeren geeft de protestantse kerken uit onze dorpen iedere maand ruimte om aan de dorpelingen te melden wat er in hun gemeenten speelt en wat belangrijk is om te delen. Aangezien er vijf protestantse gemeenten zijn in Wijdemeren - Loosdrecht valt hier buiten - kan ieder maar een beperkt aantal woorden inleveren, maar toch! De eerste poging is inmiddels gedaan.
De kerkdiensten in Veenstaete, die 1x per maand gehouden worden, blijken slechts door weinig bewoners te worden bezocht. Overwogen wordt om met deze diensten te stoppen.
De diaconie van onze kerk sponsort al sinds de start van Veenstaete het dagelijkse kopje koffie voor de bewoners; dit is heel belangrijk voor het onderlinge contact.
De kerkrentmeesters willen een waarschuwing laten horen over onze financiële situatie. De vrijwillige bijdragen lopen terug en de uitgaven blijven gelijk, dus het huishoudboekje begint uit evenwicht te raken.
Nadat er nog enkele financiële zaken waren besproken, sloot de voorzitter de vergadering met het lezen van onderstaand gedicht.

Aanwezigheid
 
soms komt hij vlak langs je heen
een kille windvlaag langs je slapen
een gerucht als van een ver onweer
maar toch luid genoeg
om je te doen schrikken
 
en even sta je stil
in gedachten bij de plek
waar hij woest om zich heen sloeg
en waar mensen huilen
om het onbegrepene
en om het gemis
om het zinloze
om de duizend vragen
die geen antwoord krijgen
 
en je vraagt je af
waar Hij is
die niet beloofd heeft
dat zoiets niet zou gebeuren
maar die ons wel bezworen heeft
dat Hij bij ons zou zijn
 
en misschien moet je
nog stiller worden
om die aanwezigheid
te ervaren

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Oecumenische viering Aswoensdag
datum en tijdstip 26-02-2020 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10.00 uur
meer details

Vesper - oecumenische viering
datum en tijdstip 04-03-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Vluchtelingen Lesbos
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Dienst 23-02-2020
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.