PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Contactgroep Contactgroep
Iedere maand (in principe op de derde donderdag) komt de Contactgroep bij elkaar.
Zo’n twaalf vrouwen vinden het goed en gezellig om elkaar te ontmoeten, met elkaar over iets belangrijks te praten of gewoon een middagje uit te gaan.

Er ruimte is voor nieuwe leden. Dus, hebt u zin om met ons mee te doen? U bent van harte welkom. 

Dankbaar
Uitgesproken tijdens de 1e bijeenkomst in 2018 van de contactgroep, op donderdag 18 januari.

Eenvoud, dat kennen we in Nederland eigenlijk niet. Ga een willekeurige supermarkt binnen en kijk naar alle merken tandpasta en ontbijtgranen die uitgestald in de schappen liggen en je weet: we wonen in een land van overdaad.
Dan is het goed om je regelmatig af te vragen: “Kan het ook een ietsje minder? Hoe kan ik als christen tevreden zijn met ‘genoeg’?”
Sommige mensen zien radicaal af van luxe en kiezen bewust voor een leven waarin eenvoud en het goed beheren van onze middelen voorop staat. Ieder heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid voor.
Eén ding is zeker: wie geboren is in dit land – of hij/zij nu veel of weinig heeft – heeft de keuze om na te denken over een royale of sobere levensstijl. En dat is pure luxe.
 
Wij, als contactgroep van ‘de Graankorrel’ starten vandaag een nieuw seizoen. We zullen met elkaar over allerlei onderwerpen spreken, we zullen met elkaar leuke uitstapjes maken of samen creatief bezig zijn. Met elkaar en samen, het geeft al aan dat we niet alleen zijn en dat is een groot goed. Laten we daar met dankbaarheid aan denken.
 

40 jaar Contactgroep
In de dienst van zondag 24 maart 2019 herdachten we dat het 40 jaar geleden is dat de contactgroep werd opgericht. Ik herinner me van die oprichtingsdag een kamer vol met vrouwen uit onze kerk, die zich graag wilden opgeven, maar allereerst wel eens wilden horen wat de bedoeling was. Er bestond toch immers al een Christelijke Vrouwenbond in ’s-Graveland.
Toch was de opzet anders, het ging meer om onderlinge verbondenheid, meeleven met elkaar en met de gemeente, en daarnaast was er bijbelstudie en konden algemene onderwerpen besproken worden.
Heel veel vrouwen (toen zeiden we nog ‘dames’) hebben vanuit onze kerk in de contactgroep meegedraaid; nu na 40 jaar, zijn we nog met z’n twaalven.
Tijdens de kerkdienst noemde ds. Stella Muns deze beide getallen 12 en 40 bijbelse getallen.
Dankbaarheid voor het bestaan van de groep en voor de contacten die we onderhouden overheerste in de herdenkingsdienst.
Op verzoek laat ik hier de woorden van het dankgebed voor de contactgroep volgen:

Wij danken U voor de contactgroep.
Voor die 40 jaar dat we elkaar mochten ontmoeten,
om met elkaar plezier te beleven,
ons verbonden te voelen met elkaar en onze kerk.
Wij danken U voor al die vrouwen die ons voorgingen.
Die ons vertelden van hun leven en van hun geloof.
Voor hoe wij daarvan leerden en met hen mochten meeleven.
Vanuit deze dankbaarheid voor al die jaren
willen wij proberen uw weg te blijven volgen.
Wees met ons, steun en bemoedig ons op die weg.


Natuurlijk blijven we niet staan bij de herinneringen aan die veertig jaar, maar gaan we met elkaar door op hetzelfde pad. Daarom gaan we op donderdagmiddag 18 april vanaf 12.00 uur de paaslunch gebruiken, waarvoor ieder lid een onderdeel meeneemt.
Aansluitend zullen we stilstaan bij de geschiedenis rond deze ‘witte donderdag’.
Voor deze gelegenheid willen we ieder die daar zin in heeft hartelijk uitnodigen om de lunch en liturgieviering bij te wonen. Wel graag even aanmelden.
Tenslotte kijken we uit naar de datum van donderdag 6 juni, waarop we met elkaar een dagje uit zullen gaan. Want dat hebben we na 40 jaar wel verdiend.

Ankie Hinloopen
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Geen dienst in eigen kerk - Welkom bij OSG Kortenhoef
datum en tijdstip 26-03-2023 om 11.15 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 27-03-2023 om 19.30 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 31-03-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.