PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 09-01-2023 Vergadering 09-01-2023
 
 • Na het welkom door de voorzitter Otto Scholten opent Bob van Rheenen de vergadering van 9 januari 2023 met het lezen van ‘Lied in de nacht’ van H. Stufkens.
 • De notulen van de vergadering van 28 november 2022 worden doorgenomen en goedgekeurd, met dank aan de vervangende notulist Bob van Rheenen.
 • Er wordt teruggeblikt op de diensten van 18 december met Alain Verheij, van 25 december met Elsje Braam (en Inspiration), en van 1 januari 2023, de nieuwjaarsdienst met Annemieke Parmentier.
 • We kijken vooruit naar de oecumenische dienst op 22 januari in ‘de Graankorrel’, waarin zal worden gecollecteerd voor de Voedselbank. Op 12 februari hopen we het Heilig Avondmaal te vieren met ds. Pruiksma.
 • De gezamenlijke vesperdiensten in de veertigdagentijd zijn in voorbereiding.
 • Eind december is er weer een gesprek geweest met het moderamen van de Hervormde gemeente 's-Graveland over de toekomst van ‘de Graankorrel’. Daar werd ons verzocht of wij willen formuleren wat onze verwachtingen zijn t.a.v. het eventueel samengaan van beide gemeenten. Otto Scholten heeft een concept voorbereid, een beknopt overzicht van wat bij ons in de Graankorrel gangbaar is. De kerkenraadsleden geven hierover hun mening. Het moderamen heeft aansluitend aan de vergadering het concept afgerond en zal de brief direct versturen, aangezien de kerkenraad van de Herv. gemeente ‘s-Graveland al op 10 januari vergadert. We wachten de reactie af en zullen vervolgens onze gemeenteleden hierover informeren. Verder zal op korte termijn een gesprek worden gepland met de OSG Kortenhoef, om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
 • De bezoekgroep is inmiddels uitgebreid met drie nieuwe leden: Iteke Addink, Thea Schaap en Marina Scholten. Op 10 januari is er een bijeenkomst met de bezoekdames en ds. Annemieke Parmentier.
 • De diaconie heeft een extra vergadering gehouden met betrekking tot het af- en aantreden van de penningmeester, in de hoop dat er eindelijk duidelijkheid komt over de authorisatie van de bankrekening van de diaconie.
 • De kerkrentmeesters hebben in december de tuin rondom de kerk winterklaar gemaakt.
 • Jan Addink geeft informatie over de financiën. In de volgende vergadering zal de jaarrekening 2022 op de agenda komen. Er zal een nieuw lid voor de kascommissie gevraagd worden.
 • PioWij gaat het zesde jaar in. Er komt rond Kerst in elk geval een lichtjeswandeling, om - naast de eenzame ouderen - ook nieuwe doelgroepen te bereiken. In januari is een vergadering gepland met de PKN begeleider en het thema is ‘eenzaamheid’.
 • Bij de rondvraag vraagt Jantie de Vries of er, naast alle praktische zaken, ook inhoudelijk kan worden gesproken over bijvoorbeeld een preek of een inspirerend thema. We spreken af om in de vergadering van februari de preek van 1 januari j.l. als uitgangspunt te gebruiken.
 • De vergadering van 3 april a.s. wordt verplaatst naar 27 maart.
 • Otto Scholten sluit de vergadering met ‘Kracht in mensen’ van Kris Gelaude.
 • De volgende vergadering is op 20 februari 2023.

Jantie de Vries, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.