PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 01-06-2022 Vergadering 01-06-2022
 • Bob van Rheenen opent de vergadering op woensdagavond 1 juni 2022 met het lezen van Filippenzen 2.
 • Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat de (versoepelde) coronamaatregelen worden nageleefd; een aantal gemeenteleden heeft aangegeven toch graag op afstand te willen zitten. De achterste twee rijen stoelen in de kerkzaal zullen op afstand blijven staan en de ramen staan tijdens de kerkdienst open. Ook in het Honk zal geventileerd worden bij het koffiedrinken na de dienst.
 • Bij de terugblik van de kerkdiensten wordt vooral de dienst op eerste Paasdag als heel mooi en bijzonder ervaren, met de doop van Jent Langelaar en de medewerking van ‘Inspiration’.
 • In de dienst op eerste Pinksterdag komen de duiven terug in de kerk.
 • Op 26 juni gaat onze oud-predikant Jan Offringa bij ons voor en zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.
 • Op 10, 17 en 24 juli is er geen dienst in ‘de Graankorrel’ en ook niet op 7 en 14 augustus. We zijn er helaas niet in geslaagd om voor deze data voorgangers te vinden. Wel zijn we van harte welkom bij de OSG in hun diensten van 24 juli en 14 augustus. En natuurlijk kunnen we ook de diensten bezoeken bij de andere lokale kerken.
 • Op zondag 31 juli staat het afscheid gepland van onze pastor ds. Stella Muns. Na de dienst is er zoals altijd koffie en thee, maar op deze dag zal er ook een lunch zijn voor de gemeenteleden met Stella en haar echtgenoot Tom. U wordt hierover nog nader geïnformeerd. Wat betreft de opvolging van Stella volgt er binnenkort een tweede gesprek met een mogelijke kandidaat.
 • Over ‘de toekomst van de Graankorrel’ zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden; op dit  moment wordt onderzocht of wij als lokale gemeenten iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij worden hierin begeleid door dhr. Jan Boer van Kerkvitaal.
 • De diaconie geeft aan dat de druk op de bezoekgroep, bestaande uit vier personen, eigenlijk te groot wordt. De bezoekgroep bezoekt alle 80+ gemeenteleden rond hun verjaardag en vaak ook nog op andere momenten. Geprobeerd zal worden om de bezoekgroep uit te breiden met één of twee nieuwe medewerkers. De diaconie heeft Iteke Addink bereid gevonden om de collectebeurten van Wijny Braamskamp over te nemen. Verder zullen Tine Gardenier en Willy Hoekstra af en toe de taak van gastvrouw in de zondagse dienst op zich nemen.
 • De kerkrentmeesters zijn bezig met het omzetten van de lening aan de Dillewijn in een gift; één en ander moet goed en zorgvuldig worden voorbereid, voordat de handtekeningen gezet kunnen worden.
 • De PioWij heeft een duidelijk en overzichtelijk A4tje gemaakt met doelstellingen, activiteiten en plannen voor de toekomst.
 • De volgende kerkenraadsvergadering is op 24 augustus om 19.30 uur in het Honk.
 • Otto Scholten sluit de vergadering.
Jantie de Vries, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.