PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 28-11-22 Vergadering 28-11-22
 
 • Otto Scholten opent de vergadering op maandagavond 28 november 2022 met een stukje over de mier en de graankorrel. Passend bij onze kerk en de toekomst van ‘de Graankorrel’.
 • De notulen van de kerkenraad 24-10-2022 worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen kijken we of we aan kunnen sluiten bij het wijkkastjesproject in Wijdemeren ter ondersteuning van plaatsgenoten die financieel vastlopen.
 • De adventster is opgehangen en de adventskaarsen staan gereed.
 • Otto geeft een kort verslag van de mooie afscheidsdienst van Ds. G. van Meijeren op zondag 27 november, waar Jantie de Vries, Bob van Rheenen en Otto acte de présence gaven.
 • We kijken  terug op de diensten van de afgelopen weken. Voor de adventsdiensten kijken we naar een lied dat gezongen kan worden bij het aansteken van de kaarsen.
 • De kerstdienst op 25 december met Ds. E. Braam zal worden begeleid door het koor Inspiration.
 • In de dienst op 1 januari 2023 gaat Ds. A. Parmentier voor. Na de dienst kunnen we elkaar een voorspoedig nieuwjaar wensen op de nieuwjaarsreceptie.
 • Over de gesprekken met de buurgemeenten valt geen nieuws te melden.
 • De bezoekgroep zat krap in de bezetting. Zij bezoeken de 80-jarigen, maar komen zelf qua leeftijd ook al in die richting. Gelukkig hebben Marina Scholten en Thea Schaap zich aangesloten bij de bezoekgroep, waardoor de gemiddelde leeftijd iets daalt.
 • De diaconie en de kerkrentmeesters presenteren de begroting voor 2023 die aangenomen en getekend wordt. De kerkrentmeesters hebben een gift ontvangen van € 1000.
 • Op 27 januari 2023 vertoont Piowij een mooie film tijdens het Zincafé.  We zullen hierover nog nader geïnformeerd worden.
 • De rondvraag wordt deze vergadering niet benut.
 • Otto sluit de vergadering af met gebed.

Bob van Rheenen, notulist (i.v.m. afwezigheid van de scriba)
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.