PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 07-09-22 Vergadering 07-09-22
 
 • Bij deze eerste kerkenraadsvergadering in het nieuwe seizoen (op 7 september 2022) is ds. Annemieke Parmentier aanwezig. Zij wordt hartelijk welkom geheten door de voorzitter Otto Scholten. Annemieke zal de vergaderingen bijwonen en zij heeft een adviserende stem in de kerkenraad.
 • Jantie de Vries opent de vergadering met het lezen van een fragment uit ‘Mijn pa is nooit alleen’ van Jan van Mersbergen.
 • De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en vastgesteld.
 • Over de toekomst van ‘de Graankorrel’ zijn nog geen concrete zaken te melden; er worden gesprekken gevoerd door onze begeleider Jan Boer van Kerkvitaal en het moderamen.
 • De kerkenraad vergadert met ingang van oktober op de maandagavond.
 • Er wordt teruggeblikt op o.a. de afscheidsdienst van ds. Stella Muns. Dit was een fijne dienst met prachtige muziek en een gezellig samenzijn na afloop.
 • We kijken vooruit naar de startzondag op 11 september. Deze dienst is voorbereid door ds. Annemieke Parmentier en enkele gemeenteleden: er zal veel gezongen worden!
 • De gezamenlijke vredesdienst is op 25 september in het kerkje aan de Kortenhoefsedijk.
 • Op 2 oktober vieren we het Heilig Avondmaal met ds. Ids Smedema.
 • De diaconie heeft momenteel 24 tachtigplussers op de bezoeklijst staan en daar komen er volgend jaar nog 7 bij. De bezoekgroep bestaat nu uit 4 dames en zal worden uitgebreid met 1 of 2 personen.
 • De kerkrentmeesters melden dat de lening aan de Dillewijn officieel is omgezet in een schenking. Met de gemeente Wijdemeren is contact over de begraafplaats in Ankeveen.
 • PioWij organiseert op 30 september een ZinCafé, waar Jan van Veldhuizen en Joke Goudriaan komen vertellen over hun fietstocht naar Santiago de Compostela. En op 28 oktober is er een filmavond in het Honk.
 • Bij de rondvraag deelt Elly Verbruggen mee dat er op 8 oktober een inzamelingsactie wordt georganiseerd voor de Voedselbank in de Meenthof.
 • Ds. Annemieke Parmentier meldt dat zij met vakantie is van 7 tot en met 17 oktober.
Otto Scholten sluit de vergadering.

Jantie de Vries, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 08-12-2023 om
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 05-01-2024 om
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.