PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Gereformeerd in miniatuur Gereformeerd in miniatuur
Het kerkje was eenvoudig, maar stijlvol; van al het nodige voorzien. 's Zondags liepen de 20 à 30 kerkgangers over het bruggetje en bereikten via het erf de achterdeur. Daar binnenkomen betekent gekend en bemind worden. Op enkele houten banken nemen ze plaats, met uitzicht op de kansel, het avondmaalstel en de doopschaal (een geschenk van een anonieme gelovige), de banken voor de ambtsdragers, een paar 'hengelstokken' en het school(psalm)bord. Achter zich weten ze het harmonium en de potkachel. Wat ontbreekt is de consistorie. Als zodanig doet de huiskamer van de familie Holdinga dienst. Van hieruit begeeft zich om 10 uur een ouderling door de achterdeur naar binnen. Hij leidt de leesdienst. Na afloop verzamelen de kerkeraad en de gemeenteleden zich in de gezellige woonkamer, waar de koffie wordt gedronken. Om half 3 is de gemeente terug. Opnieuw laat ze zich opnemen in de stroom van de verkondiging, maar deze klinkt nu uit de mond van een dominee. Hij komt 'van elders', soms van 's-Graveland, want gedurende een groot aantal jaren was de predikant dáár de consulent voor Ankeveen. De kleine kudde van voornamelijk polderwerkers en tuinders wordt bemoedigd om voort te gaan op de ingeslagen weg.

Maar de weg is een smal pad en gaat niet over rozen. Het is een strijd, die veel geloof en geestkracht vergt. Niet zozeer vanwege de Ankeveense gemeenschap, want de vele roomskatholieken en de al sedert lang gevestigde hervormden in het dorp zijn tolerant. Tegen het verschijnsel kijkt men eerst wat vreemd aan, maar de gereformeerden ondervinden geen hinder. Nee, het zijn interne problemen die het werk bemoeilijken: hoe houdt de kerkeraad de kudde bijeen als er - zoals overal - persoonlijke conflicten zich voordoen? Als de raad 'tot censuur wordt uitgedaagd?' Als het preeklezen zó saai wordt dat het kerkverzuim toeneemt. Als het financieel begint te nijpen. En vooral, als het elk jaar weer de vraag is, hoe 'broeders te vinden die het ampt willen vervullen?' De keus uit 'de stemgeregtigde manslidmaten' is toch al zo klein, en als een gekozene zich dan ook nog 'niet bekwaam acht voor het ampt', is de kerkeraad al snel geneigd te verklaren, 'dat de Heere wel bekwaam zal maken'. Het is eigenlijk een kwestie van zelfbehoud. Het probleem van het preeklezen brengt in 1925 de hervormde predikant van Ankeveen ertoe per brief de gereformeerden uit te nodigen om 'bij leesdienst onder zijn gehoor te komen'.

Een vraag van omgekeerde orde die de kerkeraad zich stelde was: 'Hoe te handelen met iemand die zich kerkelijk gedraagt, maar niet is aangesloten?' Na de oorlog nam de liefde in en voor de gemeente - na een aanvankelijke opleving - af. Enkele gezinnen verhuisden en de gemeente leek te drijven op een paar personen die zo'n 35 jaar de kerk al hadden gediend, zoals br. M. Kruiswijk en br. P. Holdinga.

Had de gemeente zó nog bestaansrecht of was het beter weer te gaan 'inwonen'? In 1955 was de kogel door het kerkje. De kerk van Ankeveen ging op in die van 's-Graveland. Wel werden er tot in 1965 nog kerkdiensten gehouden. Het kerkje met de drie boogramen staat er vandaag nog, aan het Hollands End 26, zij het nu als een deel van een woning. Maar was het eigenlijk ooit anders geweest?

Dit artikeltje zij een eerbetoon aan een groepje volhardende christenen, voor wie ook gold dat tot het onmogelijke niemand is gehouden.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.