PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Gras Gras
De wonderbare brooddeling. Ook de evangelist Johannes bericht daarover. Hij meldt eerst dat ‘het Pascha, het feest der Joden, nabij was’. Het verhaal wordt vanuit Pasen verteld. Het is een voorproefje van Pasen, van die bevrijde, nieuwe levenswijze die onze dodelijke levenswijze van berekening en het recht van de sterkste doorbreekt en overwint.
Jezus zegt de mensen te gaan zitten. Er staat dan in het verhaal nóg zo’n merkwaardig klein zinnetje: “Nu was er veel gras op die plaats”. Ogenschijnlijk een volstrekt onbeduidend zinnetje, waar je zo overheen leest. Maar het werkt als een soort belletje dat naar iets verwijst. Let op, nu wordt het wérkelijk waarover Psalm 23 al zong: “De Heer die mij doet nederliggen in grazige weiden, waar het mij aan niets ontbreekt, want Hij richt voor mij een dis aan.” Psalm 23 gaat hier léven; de vijfduizend liggen aan, er wordt gedankt, er wordt gedeeld en er blijven twaalf manden brood over.
 
Dit is geen krantenbericht – het is een gelóófsbericht, geloofsónderricht. Het is het verhaal van de Heer die boven alle rekensommetjes van onze wereld uitgaat en ons bij een nieuwe wereld brengt. De Heer die de dag doet aanbreken dat er genoeg is voor allen, in een nieuwe gemeenschap van mensen. Kortom: de goede tijding van nieuw leven en samenleven – Pasen dus.
 
Dit verhaal wordt ook wel ‘de wonderbare broodvermenigvuldiging’ genoemd. Dat is merkwaardig en vooral onjuist. Het is de brooddéling die wonderen blijkt uit te richten. Door te delen wat er is, blijkt er voor iedereen genoeg te zijn.
Soms maken we dat zélf een beetje mee. Je schrikt als er tegen etenstijd ineens een stel mensen bij je op de stoep staat. Hadden ze niet op een andere tijd kunnen komen?! En: ik heb niet genoeg in huis! Maar als je dan even een knop in jezelf omdraait, dan blijkt ’t ook anders te kunnen. Dan blijkt er nog allerlei achter in kastjes te liggen, en de buren lenen met plezier nog dit en dat. En tot je eigen verbazing blijk je toch een heel feestelijke maaltijd op tafel te kunnen zetten, waar ieder genoeg aan heeft, ook al omdat het genieten van de nieuw-gestichte gemeenschap met elkaar voedzamer is dan wat ook.
Door te delen wat er is, blijkt er voor ieder genoeg. Dat op zichzelf is al een wonder, zeker voor mensen die al veel te vertrouwd zijn met het idee als zou er nooit genoeg voor iedereen kunnen zijn; maar die kreet is meestal een afleidingsmanoeuvre om zelf niet te hoeven delen.
Wat zou onze wereld er anders uitzien wanneer wij ons zouden oefenen en bekwamen in die nieuwe methode van rekenen die de Heer ons leert: vermenigvuldigen door delen. Het moet toch beschamend blíjven te weten dat er in feite genoeg is voor ieder op de aarde: genoeg eten, genoeg gezondheid, genoeg werk en vorming … en tegelijk zijn er dagelijks zo veel berichten over massale honger, ziekte, werkeloosheid en onmondigheid.
Ons is de rekenmethode geleerd van Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord. Eerst machtsverheffen en vermenigvuldigen die aan delen voorafgaan. Vermenigvuldigen door vermeerdering, door vergaren, door ophoping – ook al gaat dat over de rug van andere mensen heen, ook al gaat dat ten koste van uitholling en uitputting van ons milieu. Vermenigvuldigen door delen … dat rekenwonder door rekening te houden met. Een nieuwe manier van boekhouden door je aan dat ene Boek te houden. Dat Boek van de Liefde die geen boek houdt.
 
Wonderbare vermenigvuldiging door deling … Dat kan al werkelijkheid worden in onze geloofsgemeenschap. Als ieder zijn of haar beperkte mogelijkheden aan tijd, aandacht, energie, kunde en geld inbrengt om die te delen, dan is er overvloed, dan is het goed leven.
Als wij die nieuwe manier van boekhouden ons eigen maken door ons te houden aan dat Boek van de Liefde die geen boek houdt, als wij leren vermenigvuldigen door delen, dan blijft er zoveel brood over dat het Koninkrijk wereldwijd gevierd kan worden, in dat gras, in die grazige weiden.
Dan is Pasen aangebroken, dat eeuwige leven, dat wil zeggen: het leven in gemeenschap met de Eeuwige – geprezen zij de Naam.
ds. Reinier Beltman
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.