PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Het orgel Het orgel

 
Het pijporgel - gebouwd door de firma Steinmann & Vierdag te Enschede onder advies van de Vereeniging van Organisten bij de Gereformeerde Kerken - werd in gebruik genomen op 30 januari 1940. Het verving het Ernst Hinkel harmonium uit 1920. 

Het iniatief voor de aankoop van het orgel werd destijds genomen door de orgelcommissie van de 'meisjesvereeniging Martha', voorgezeten door ds. Boes.

Medio 1997 werd het orgel grondig gerenoveerd door de firma Pels & Van Leeuwen te 's-Hertogenbosch en op zondag 19 oktober 1997 kon het weer in gebruik worden genomen.

Het 'groot onderhoud' werd voor een groot deel betaald uit de opbrengst van de 'Kerkeveiling' van 27 september 1997, in een unieke samenwerking tussen de R.K. Parochie van Kortenhoef en de Gereformeerde Kerk van 's-Graveland.
 
Foto's afkomstig van de Orgeldatabase (www.orgbase.nl)
 

Restauratie van het orgel in 2019

Al geruime tijd was het duidelijk dat het orgel onder handen diende te worden genomen. De drie ‘huisorganisten’ Hugo de Graaff, Johan Haaksma en Jan van Veldhuizen wisten de kerkenraad van de noodzaak hiervan te overtuigen en op maandag 21 januari 2019 werd er mee begonnen door de firma Slooff Orgelbouw in Gouderak.

Tijdens de kerkdiensten op de daarop volgende zondagen werd de gemeente begeleid door pianomuziek, maar in de dienst op zondag 17 februari 2019 kon het orgel weer in gebruik worden genomen.

De kerkenraad besloot de restauratie te vieren met een orgelconcert tijdens de Gemeentevergadering op vrijdagavond 3 mei. De drie organisten speelden bij die gelegenheid muziek naar eigen keuze en tenslotte werden een aantal liederen gezongen, beurtelings begeleid door een der organisten.

De gebruikelijke indeling van de kerk was voor deze gelegenheid op z’n kop gezet. De aanwezige gemeenteleden zaten met de rug naar het podium en de preekstoel. Een bijzonder gezicht toch wel.
 

 
Het orgel wordt begin volgend jaar 80 jaar oud. Het werd in gebruik genomen op 30 januari 1940. Dat was voor het landelijke dagblad De Standaard (het klankbord van de Anti-Revolutionaire Partij en de Gereformeerde Kerken in Nederland) belangrijk genoeg om op 1 februari 1940 te worden vermeld:

‘s-Graveland, 31 Januari

Overdracht kerkorgel
(Van een onzer correspondenten)

Gisteravond had in de Gereformeerde Kerk de overdracht van het nieuwe kerkorgel aan den kerkeraad plaats. De plechtigheid werd geleid door Ds. P. Boes. Mej. M. Reymerink, presidente van de Meisjesvereeniging “Martha”, droeg het orgel aan den kerkeraad over, waarna Ds. Boes het namens den kerkeraad aanvaardde. Tal van sprekers voerden het woord. O.m. spraken de burgemeester, de heer G. Graaf Schimmelpenninck namens het gemeentebestuur, Ds. E. Douma uit Muiderberg namens de classis Hilversum en Ds. L.J.S. Crousaz, Ned. Hervormd predikant. De plechtigheid werd bijgewoond door den geheelen kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente en architect J.H. Burger.

Het initiatief voor de aankoop van het orgel werd destijds genomen door de orgelcommissie van de 'Meisjesvereeniging Martha'. Het verving het Ernst Hinkel harmonium uit 1920. Bij de aanschaf van dit harmonium was de Meisjesvereeniging “Martha” hoogstwaarschijnlijk eveneens betrokken, gezien het bericht uit De Gooi- en Eemlander van 23 augustus 1919 (sectie Nieuws uit ’s-Graveland):

De Geformeerde Meisjesvereeniging “Martha” houdt op 27, 28 en 29 Augustus a.s. een bazar in den tuin van hotel Cator*, ten bate van een nieuw orgel in de kerk.

(*Hotel het Wapen van Amsterdam werd in het dorp vaak genoemd naar de toenmalige eigenaar M. Cator.)
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

Afscheidsdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 15.00 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.