PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Leven met vragen Leven met vragen
Leven met vragen hóórt bij wat ons leven is. Ook in het Nieuwe Liedboek staan de twee liederen met de titel Een mens te zijn op aarde: de nummers 538 en 807.
Vers 3 van lied 538 zingt, dat een mens op aarde in deze wereld óók is: het aanvaarden van de vragen en de angsten. In lied 807 worden nog méér levensvragen gesteld. Vragen die zich ook aan Jezus opdrongen: “Wie is voor ons de weg? Wie kent de dag van morgen? Hoe zullen wij volbrengen een mens te zijn die sterven moet?”
Vooral de vragen van leed en lijden dringen zich vroeg of laat aan ons op: Waarom overkomt mij dit? Waaraan heb ik dit verdiend? Enzovoort.
En voor ons gelovigen is de grootste worsteling: Wat heeft God met dit leed en lijden van doen?
Onontkoombare vragen. Vragen die gesteld mogen en moeten worden, die juist hóren bij hartstochtelijk leven, bij het leven omarmen en beamen.
Naarmate we méér ontdekken wat het is om mens te zijn op aarde, leren we ook te aanvaarden dat er geen voor het hart én verstand bevredigende antwoorden op vele van deze vragen zijn.
Wat betekent het geloof in al deze levensvragen? Soms moet je eerst met moeite helder krijgen wat het geloof daarin niet betekent. Het geloof heeft geen enkel antwoord op de vraag waaróm ziekte ons overkomt. Het geloof kan alleen een kracht zijn om de weg te gaan die je moet gaan nu je dit is overkomen. Een kracht die je moed, geduld en vertrouwen geeft om die weg te gaan. Het geloof dat de kracht kan geven om – door alles heen – op die weg uiteindelijk innerlijke vrede te vinden. Het geloof dat je er zelfs toe kan brengen om uiteindelijk te kunnen belijden dat het leven tóch ten diepste goed is.
Ik heb aan mensen die getroffen zijn door ziekte of verlies wel eens een gebedstekst meegegeven die voor mezelf veel betekent. Het begin daarvan luidt:
 
‘In het wachten en niet-weten,
in de stilte van mijn denken,
in de vragen van mijn hart …
wees aanwezig als een Vriend,
in de vrienden die nabij zijn,
in de handen die verzorgen,
in de woorden die zij zeggen,
in het zuchten en het bidden,
in de liefde die blijft spreken’.
 
God aanwezig op de weg die te gaan is: in nabije vrienden, verzorgende handen, in uitgehouden zwijgen, in intens luisteren, in een enkel voorzichtig woord.
Hopelijk wordt het ons gegeven om in geloof ándere vragen te stellen. Als de tijd er rijp voor is, verstommen al die radeloze en redeloze waarom vragen, vragen die juist zo kwellend en afmattend zijn omdat de antwoorden erop veelal ontbreken.
Hopelijk wordt het ons gegeven te komen tot de vraag: “Nu mij (ons) dit is overkomen, hoe kan ik (kunnen wij) hier doorheen komen?”
En dat de vraag naar ‘God achter het leed en lijden’ omgevormd raakt tot de bede om God als Bondgenoot op de weg daar doorheen:
“Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf door onheil woordloos zijn geworden.
Blijf bij ons met een enkel woord, een eenvoudig gebaar vol troost en gemeenschap.
Blijf bij ons, blijf ons nabij, blijf ons bij”.
Ondertussen branden wij in dat een mens op aarde zijn van verlangen – zoals de laatste regel van lied 807 – hunkert, tot alles is voltooid.
ds. Reinier Beltman
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.