PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Oprichting Prot. Gem. 'De Graankorrel' {1 van 2}

Hr. Ed Forma
Oprichting Prot. Gem. 'De Graankorrel' {1 van 2}
Er is echter heel wat aan vooraf gegaan .... Ankeveen kan bogen op een lange geschiedenis. Er zijn stukken die vertellen dat kerkterrein en begraafplaats al in 1593 in bezit waren van de destijds ‘gereformeerde’ kerkgemeenschap, terwijl het eerste kerkgebouw uit 1643 stamt.
Door de jaren heen heeft de kerk altijd zo'n 60 trouwe kerkgangers geteld in het overwegend rooms katholieke dorp, maar deze groep was wel zeer betrokken! De laatste 25 jaar echter gaf een gestage terugloop te zien van het aantal bezoekers. Onder de bezielende leiding van kerkvoogd Bouter is het destijds steeds gelukt om de touwtjes aan elkaar te knopen.
De laatste 10 jaar echter werd het moeilijker. Met gemiddeld 12 bezoekers op zondagmorgen en stijgende onkosten voor onderhoud, zagen wij wel in dat er iets moest gebeuren. Er was geen toekomst meer!
Het onvermijdelijke vond plaats met Pinksteren 2006. Afscheid van onze predikant, dominee Van Walbeek, afscheid van ons kerkgebouw en opsplitsing van de kerkgangers.
Ons charmante knusse kerkje uit 1907 moest na 99 jaar in 2006 de deuren sluiten!

Om de leden van onze gemeente te kunnen adviseren heeft de kerkenraad diverse zusterkerken in de omgeving bezocht. In aftastende gesprekken werden geestelijke en materiële zaken over en weer besproken. Tenslotte zijn wij gekomen tot het advies om samen te gaan met de Gereformeerde Kerk ’s-Graveland. Onze zorgen werden hier gedeeld, men snapte onze precaire situatie en wij voelden ons welkom. Het hele traject van samengaan werd maandenlang begeleid door ds. Otto Sondorp van het Protestantse Dienstencentrum te Utrecht. Beide partijen hebben ds. Sondorp leren kennen als een beminnelijk en bekwaam adviseur. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Het afgelopen jaar hebben de twee kerkenraden het proces alleen kunnen voortzetten. In vele vergaderingen moesten vaak ingrijpende beslissingen worden genomen: wat doen we met de Ankeveense bezittingen, zoals de kerk, de pastorie, de achterliggende grond, de interieurstukken uit de 17e eeuw? Voor alles is o.i. uiteindelijk een passende oplossing gevonden. Delen werden verkocht en delen werden geschonken aan omliggende kerken.
Wij hebben gehandeld naar goeddunken en ik wil vanaf deze plaats graag mijn dank uitspreken richting mijn collega-kerkenraadsleden uit Ankeveen, t.w. mw. Aagje Bijloo-Hannema (ouderling), mw. Rie v.d. Brug (diaken), en hieraan gekoppeld, tevens aan mw. Hennie Dijst, actief als lid van de Ankeveense parochie van de R.K. Kerk, die een reeks van jaren geheel belangeloos de administratie voor onze Diaconie heeft verzorgd. Als laatste mijn collega-kerkrentmeester Erik Korpershoek.

Het is een nare en zware taak om als kerkenraad na 350 jaar een geloofsgemeenschap te moeten opheffen. Echter, wij hadden steun aan elkaar en zijn langzaam gegroeid in dit idee en naar de nieuw te stichten Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’.
Veel dank is ook verschuldigd aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk ’s-Graveland. In de vele, vele bijeenkomsten kwam Ankeveen nogal eens met pittige voorstellen op de proppen.
Een ervan: wij wilden het kerkje in Ankeveen graag behouden voor de dorpsgemeenschap en in handen geven van een stichting voor culturele doeleinden. Het is gelukt! Maar het ging niet vanzelf. Dankzij de doortastende voorzitter van de Gereformeerde kerkenraad Otto Scholten en de onvervangbare scriba Ad Kramer zijn wij óók op dit punt tot een oplossing gekomen.
Vol vertrouwen gaan we gezamenlijk een nieuwe toekomst tegemoet, in de hoop en het vertrouwen dat ‘De Graankorrel’ ons een rijke oogst zal opleveren.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

Afscheidsdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 15.00 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.