PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Oprichting Prot. Gem. 'De Graankorrel' {2 van 2}

Oprichting Prot. Gem. 'De Graankorrel' {2 van 2}
Historisch gezien hebben protestanten, en in het bijzonder de subsoort gereformeerden, aanzienlijk meer ervaring met scheuren en afscheiden dan met verenigen en de boel bij elkaar houden. Rond 1600 hadden Arminius en Gomarus verschillende opvattingen over de leer der uitverkiezing, de Arminianen werden uiteindelijk de kerk uitgezet en richtten de Remonstrantse Broederschap op. Heden ten dage twisten Klaas Hendrikse en de classis Zierikzee over de vraag of God bestaat. Voor beide discussies geldt: zo er al een definitief en onomstreden antwoord op deze vragen bestaat, wij mensen kennen het niet.
Van Arminius en Gomarus tot aan Hendrikse en Zierikzee liggen zo’n vier eeuwen. Eeuwen waarin protestanten / gereformeerden talloze leergeschillen uitgevochten hebben. Niet zelden eindigde dat in scheuren en afscheiden. Los van waar die leergeschillen nu precies over gingen, speelt op de achtergrond steeds dezelfde vraag, te weten: is er binnen de kerk ruimte voor verschillende opvattingen en is het - in de woorden van Arminius - mogelijk in goede verstandhouding met elkaar van mening te verschillen?
 
"Heeft humor met religie te maken" vroeg Annemiek Schrijver aan Herman Finkers, cabaretier, religieus en katholiek tot op het bot.
"Humor en religie", antwoordde Finkers, “geven allebei een oplossing voor de tegenstrijdigheid van het bestaan. En wat religie betreft dan met name het katholicisme. Het protestantisme wil het juist allemaal gaan uitleggen en eenduidig maken. En dan is iets het een of het ander. Zo kun je eigenlijk niet omgaan met de tegenstellingen van het leven."
Behalve een verschil tussen protestanten en katholieken, verwoordt hij hier ook een dieper liggende oorzaak van al dat scheuren en afscheiden.
 
Alleen al vanwege die geschiedenis is het vandaag een dag met feestelijk tintje. We kunnen immers de omgekeerde beweging vieren: Hervormd Ankeveen en Gereformeerd 's-Graveland gaan samen.
En tegelijkertijd is het ook een dag van afscheid nemen. Afscheid van de Hervormde Gemeente Ankeveen en van de Gereformeerde Kerk 's-Graveland. En afscheid nemen impliceert loslaten van wat je in de loop van vaak vele jaren vertrouwd en dierbaar is geworden. De situatie brengt met zich mee dat dit voor Hervormd Ankeveen veel sterker geldt dan voor ons gereformeerden. In dit gebouw blijft de gemeente samenkomen, in Ankeveen blijft het kerkgebouw weliswaar bestaan, maar het heeft zijn functie als plaats van samenkomst van de gemeente verloren. "Er wordt weer een kerk gesloten", zoals een van u opmerkte.
 
Daarom: een dag met een feestelijk tintje en een vleug weemoed om wat niet meer is.
De naam van onze nieuwe gemeente - 'De Graankorrel' - houdt een belofte in, een belofte waar een als aan voorafgaat: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zich zelf.
Dat als roept ons, roept de gemeente op om niet op zichzelf te blijven, dat is vruchteloos. Met andere woorden: blijf de ontmoeting en het gesprek met de ander zoeken, hoe lastig dat soms ook is.
 
Verwijzend naar een opmerking van een predikant na afloop van een voorstelling, mijmert Herman Finkers in zijn op tweede Kerstdag uitgezonden programma Na de pauze: "Het zou best kunnen dat dominee gelijk heeft, dat dat theologisch gezien dom is. Ik denk wel dat dominee daar gelijk in heeft, want uiteindelijk weten protestanten veel meer van de Bijbel dan katholieken. Ze snáppen het wat minder, maar ze wéten er veel meer van."
 
Als je het op kunt brengen en het aandurft zo naar de ander te kijken - met een flinke scheut humor en zelfspot, trouw aan jezelf en aan je eigen traditie en tegelijkertijd je bewust van de beperktheid van het eigen gezichtsveld - als je zo kunt kijken ontstaat er ruimte voor open contacten en gesprekken. Tussen katholieken en protestanten en zeker ook tussen protestanten onderling. Dan komt waar Arminius zijn leven lang op uit was - in goede verstandhouding met elkaar van mening verschillen - 400 jaar na dato alsnog een stapje dichterbij. Beter laat dan nooit.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

Afscheidsdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 15.00 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.