PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 01-09-16 Vergadering 01-09-16
Zo’n eerste vergadering na de vakantie levert dikwijls veel verhalen op. Over verre landen, over fietsen en kamperen, over het weer en over nog veel meer.
Maar dat is natuurlijk niet waarom wij samengekomen zijn, we zitten hier met z’n negenen rond de ovalen tafel in de consistorie om beleid te maken en beslissingen te nemen.
Omdat dat niet altijd gemakkelijk is, wijst de scriba op een gedicht van Niek Schuman, dat de titel draagt ‘Bij twijfel’.
 
Wij zijn de eerste niet
die stil, maar woedend vrezen:
het is niet waar, dat koninkrijk
dat komt, het is een goed bedoeld,
begrijpelijk en vroom bedrog.
 
Wij zijn de eersten niet
die zuchten onder de geschiedenis:
één stroom van bloed, onafgebroken
series rampen, haat, geweld,
voortdurend vechten om te overleven,
en waarvoor, waarheen,
is er iemand die het antwoord weet?
 
Maar telkens weer kom ik U tegen,
op het spoor gezet door goede mensen,
betrouwbaar en eerlijk voor U,
en zij zijn U blijven vertrouwen,
in de donkere uren van hun leven
zijn zij de worsteling met U begonnen
en lieten U niet los, op hoop van zegen.
 
En telkens weer zie ik die ene mens
die eenzaam was en zelfs door U verlaten,
maar die U niet verliet, zijn vrienden hielp
en zei: “Ik ben de waarheid en het leven
en wijs de weg naar God die liefde is.”
Wij zijn de eersten niet,
wij laten U niet los
tenzij Ge ons zult zegenen.
Heer, ik geloof,
maar kom mijn ongeloof te hulp.
 
Er worden enkele woorden gewijd aan de kerkdiensten die in de zomermaanden geweest zijn en we kijken vooruit naar de periode die gaat komen.

Zeer verheugd is de kerkenraad dat er vervanging gevonden is voor Jantie en Henk de Vries, die de afgelopen acht jaar de preekvoorziening op een bijzonder fijne manier hebben verzorgd. Vanaf 2017 zullen Truus Leene en Tiny Stekelenburg samen gaan proberen de diensten vanaf 1 januari 2018 te vullen met een gastpredikant.

Een eigen predikant zit er niet in, zeker niet nu de kerkrentmeesters kunnen meedelen dat de pastorie (het huis van de predikant) is verkocht.

Het penningmeesterschap van de ZWO komt onder verantwoordelijkheid van de diaconie, die de administratie heeft overgedragen aan de KKA (dit is een kerkelijk administratiekantoor).
 
Een jaar geleden is het al weer dat in onze gemeente 3 leden binnen één week overleden.
De herinneringskaartjes hebben een jaar lang met een lichtje er bij aan de herinneringswand gestaan en zijn nu door ds. Beltman aan de nabestaanden overhandigd. Het is toch steeds een mooi gebaar om hen die zo lang bij ons geweest zijn nog te gedenken.

De pioniersgroep heeft hun pioniersplan klaar en legt het ter goedkeuring voor aan de kerkenraad. Men wil zich gaan richten op mensen uit onze drie dorpen tussen de circa 55 en 70 jaar, die geen actieve band hebben met de kerk, maar openstaan voor een zinvol gesprek en verbinding zoeken. Zoals mensen die een verlies hebben geleden: verlies van werk, huis, gezin of partner.
Het plan is om ontmoetingen te creëren, te beginnen met een maaltijd in het honk achter onze kerk, onder de noemer ‘Een Smakelijk Gesprek’. Er zijn meer ideeën, zoals wandelen, huiskamergesprekken en muziek.
De kerkenraad heeft het pioniersplan besproken en dit wordt unaniem goedgekeurd en aanvaard. Inmiddels hebben ook de kerkenraad van de Oecumenische Streekgemeente en de PKN dit gedaan, dus de weg is vrij voor onze pioniersgroep om hun plannen te gaan uitvoeren.

Aan het eind van de vergadering komt het College van Kerkrentmeesters nog met de mededeling dat zij binnenkort een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers van onze gemeente zullen organiseren.
Met deze prettige mededeling kan ik dit stukje met een gerust hart afsluiten.

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 17-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 24-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 25-03-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.