PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 01-12-16 Vergadering 01-12-16
Ter opening van deze laatste vergadering van 2016 las Ad Kramer zijn gedachten over maatschappelijke onzekerheid en populisme aan ons voor. Er was daarna gelegenheid voor een kort nagesprek.
 
Tijdens deze vergadering was diaken Wim Balk van de Antoniusparochie aanwezig om uitgebreider kennis te maken met onze kerkenraad en elkaar te informeren over de diverse activiteiten die zowel gezamenlijk als ieder apart worden gedaan.
Wim Balk is getrouwd en woont in Almere. Sinds 2015 is hij als diaken werkzaam in de KAN parochies en een regio in Hilversum. Hij vertelde verrast te zijn door de verscheidenheid van onze drie dorpen, maar daar ook bijzonder door geboeid te zijn. Ondanks de enorm grote wijk die hij mag bedienen, is zijn enthousiasme voor geloof en kerk aanstekelijk.
We noemden de verschillende oecumenische diensten die er zijn, zoals in de Vredesweek, de Week van de Eenheid der Kerken en Aswoensdag met de vijf daarop volgende Vespers.
Verder doen we met elkaar de Kaarsenactie rond Allerzielen en de viering van Hemelvaartsdag in de openlucht.
 
In de terugblik op de diensten van de afgelopen periode werd Dankdag genoemd, waar – mede met een prachtige schaal met groenten en fruit – aandacht voor gevraagd zou worden. Er is tenslotte voldoende te danken! Jammer genoeg heeft de voorgangster van die zondag dat niet gedaan. Dit is één van de lastige zaken als er een gastpredikant voorgaat.
 
In het preekrooster voor 2017 zijn nog enkele puntjes op de i gezet, zoals de data voor het Heilig Avondmaal, dat niet door alle voorgangers kan worden bediend.
De Nieuwjaarsdienst valt dit jaar op zondag. De dienst begint een half uurtje later en aansluitend is er gelegenheid om elkaar tijdens het koffiedrinken een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.
 
Tijdens oecumenische diensten in Nederhorst den Berg wordt aansluitend aan die dienst een gezamenlijke lunch gehouden, vertelde diaken Balk. Wij vinden dat we de ‘goede’ dingen van elkaar mogen overnemen, dus zal er geprobeerd worden om na de dienst van zondag 22 januari ook een gezamenlijke lunch te organiseren. Hierover hoort u nog meer.
 
Na lange tijd zal er in februari weer een doopdienst plaatsvinden; daarover is de kerkenraad en ook de hele gemeente bijzonder verheugd.
 
De pioniersgroep gaat met enkele nieuwe leden vol enthousiasme door. Er kon gemeld worden dat er in Kortenhoef een lees/gespreksgroep voor nieuwkomers is gestart. Een aantal vrijwilligers uit alle kerken van onze dorpen hebben zich aangemeld voor dit werk en voorlopig zal er iedere woensdagmiddag een ontmoeting zijn in de honkzaal van onze kerk.
 
Vanuit de diaconie worden jaarlijks kerstattenties gemaakt en bezorgd bij de ouderen van onze gemeente, evenals bij anderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit gebeurt naast de bijdragen aan ‘kerstminima’ die door de gezamenlijke diaconiën uit Wijdemeren worden verstrekt.
 
Met Veenstaete zullen nieuwe afspraken gemaakt worden over de sponsoring van de dagelijkse koffie (met een koekje) aan de bewoners.
 
Als afsluiting van deze vergadering werd een vers gelezen dat tijdens de oprichting van de nieuwkomersbijeenkomsten te horen was:
 
O weet je mijn vriend,
ik ben niet als vluchteling geboren.
Ik heb nooit gedroomd
of besloten een vluchteling te zijn.
Het is een lang verhaal.
Als je naar mij wil luisteren,
geef dan je hand
en open je hart.
Ik ben een mens.
Jij bent een mens.
 
Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.