PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 02-02-22 Vergadering 02-02-22
 
 • Willy Hoekstra opent de vergadering op 2 februari met een gedicht van Sjon Donkers.
 • De notulen van de decembervergadering worden doorgenomen. Er zijn geen relevante ingekomen stukken.
 • De gezamenlijke vespers in de 40 dagentijd worden voorbereid; namens de Graankorrel werken Otto Scholten en Joke Goudriaan hieraan mee.
 • De gezamenlijke dienst van 23-01-2022 kon helaas niet door iedereen online gevolgd worden.
 • De twee diensten van januari werden besproken en we blikken vooruit naar de diensten in februari.
 • De eerste dienst in de 40dagentijd is (na Aswoensdag) op 6 maart; zoals het er nu naar uitziet zal dan Jantie de Vries als ouderling/scriba worden bevestigd.
 • De vele coronabesmettingen laten het op dit moment nog niet toe om na de dienst met elkaar koffie te drinken.
 • Otto en Jantie doen verslag van de verkennende fusiegesprekken. Er is ook al een gesprek geweest met een gemeenteadviseur, die het fusieproces zal begeleiden. Het moderamen (Otto, Bob en Jantie) zal namens onze kerkenraad de fusiegesprekken verder voeren. De OSG Kortenhoef en Hervormde Gemeente Kortenhoef zijn inmiddels ook gevraagd voor een kennismakingsgesprek.
 • Vanuit het pastoraat noemt Stella Muns namen en zorgen. Omdat er vanwege corona nog geen koffie kan worden gedronken na de dienst, stelt Stella voor een inloopochtend door de week te organiseren met koffie en thee in het Honk; zij zal dit plan verder uitwerken.
 • Tine Gardenier doet namens de diaconie verslag van de actie voor de minima in Wijdemeren; van de opbrengst zijn cadeaubonnen gekocht en uitgedeeld.
 • De 40dagentijdkalenders en de spaardoosjes zijn besteld en zullen aan de kerkgangers worden uitgedeeld. Het penningmeesterschap van de diaconie is inmiddels overgegaan van Wijny Braamskamp naar Tine Gardenier. Onze hartelijke dank aan Wijny, die dit jaren heeft gedaan!
 • De kerkrentmeesters melden dat de begroting 2022 is goedgekeurd door de PKN. Jan Addink zal de kascontrolecommissie vragen de cijfers te controleren.
 • De PioWij is nog niet gestart met de activiteiten. Jan van Veldhuizen heeft toegezegd de website en de PR te willen verzorgen voor de PioWij. Er wordt nog gezocht naar medewerkers die willen helpen bij de maandelijkse maaltijd en het Zincafé.
 • Nadat een aantal kerkenraadsleden heeft aangegeven toch liever 's avonds te willen vergaderen in plaats van in de middag, sluit Otto de vergadering met ‘de fantasie van de hel’ van Nico ter Linden.
 • De volgende vergadering is op woensdag 9 maart om 19.30 uur.

Jantie de Vries, scriba
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Geen dienst in eigen kerk - Welkom bij OSG Kortenhoef
datum en tijdstip 26-03-2023 om 11.15 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 27-03-2023 om 19.30 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 31-03-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.