PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 04-03-20 Vergadering 04-03-20
Vanwege de vesperviering in de Antoniuskerk begon de kerkenraadsvergadering van woensdag 4 maart een half uurtje later. Toen iedereen binnen was en de koffie en thee – samen met een traktatie in verband met een verjaardag – was rondgedeeld, begon de vergadering met het lezen van een artikeltje uit het boekje ‘Gedachten rondom het lijden’.

Er was veel te regelen rondom de diensten voor de komende tijd. Enkele beslissingen werden genomen over de viering in ‘de kring’ tijdens het Avondmaal. Vanwege het coronavirus zullen we deze keer 1-persoons bekertjes gebruiken bij het Avondmaal. Ook de ‘vredesgroet’ zal in een andere vorm plaatsvinden.
Het is voor de betrokkenheid van de gemeente en voor de diakenen een goede zaak om hun taak tijdens die vieringen iets meer uit te breiden.

Bij het maken van het predikantenrooster voor dit jaar werd er vanuit gegaan dat er op Goede Vrijdag geen voorganger is en deze dienst door enkele gemeenteleden verzorgd wordt. Maar ds. Muns biedt aan deze dienst te leiden.
Tijdens de dienst op Paasmorgen zal Inspiration medewerking verlenen.

Het gesprek over de toekomst van onze kerk, dat zowel in de kerkenraad als met de gemeente is gevoerd, zal ook bij de komende ontmoeting met de kerkenraad van Hervormd ’s‑Graveland aan de orde komen.

PioWij heeft de plannen voor de komende drie jaar zo goed als klaar en hoopt deze met veel energie en enthousiasme en vol vertrouwen te realiseren. Afgesproken is dat ‘het smakelijk gesprek’ maandelijks zal worden voortgezet, dat er regelmatig ‘stiltewandelingen’ gehouden zullen worden en het ‘zincafé’ (dit is een avond met een spreker, zoals op 2 april a.s. met dhr. Alain Verhey) wordt voortgezet.
Vanaf 26 maart komen er op donderdagmorgen koffie-ochtenden in het restaurantje in de Meenthof en voor 2021 staat er een PioWijding in de planning. Al deze activiteiten zullen  tijdig en regelmatig op flyers bekend gemaakt worden.
De kerkenraad sprak waardering uit over de projecten die door deze kleine, maar zeer actieve groep kerkleden uit verschillende kerken uit onze dorpen worden gemaakt en uitgevoerd.

De kerkrentmeesters meldden een aantal reparaties aan ons kerkgebouw.
De penningmeester heeft de jaarlijkse begroting ingediend bij de financiële afdeling van de PKN. De jaarrekening van 2019 zal door een kascommissie (bestaande uit twee leden van onze kerk) worden gecontroleerd. waarna deze samen met de begroting over 2020 aan de gemeentevergadering zal worden voorgelegd. Ook de cijfers van de diaconie zullen dan beschikbaar zijn.
Afgesproken werd de gemeentevergadering te houden op woensdagavond 15 april a.s. Uitnodigingen hiervoor zullen worden verstuurd.

In elke vergadering worden de zieken uit onze gemeente genoemd en houden we elkaar op de hoogte van hun situatie. Soms wordt gevraagd de zondagse bloemen, namens de gemeente bij iemand te bezorgen.
Ook gemeenteleden kunnen vragen om de bloemen te laten brengen bij iemand die extra aandacht nodig heeft. Geef dat dan even door aan de scriba.

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 20-02-2023 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.