PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 04-09-19 Vergadering 04-09-19
Na een lange afwezigheid vanwege de zomervakantie is het voor de kerkenraad op woensdag 4 september weer tijd om met elkaar de zaken van onze Graankorrel te bespreken.
Als groepsactiviteit begonnen we deze avond met een gezamenlijk etentje. Dat beviel goed!

We hebben de tijd genomen om Ad Kramer te bedanken voor het vele werk dat hij als ouderling jarenlang verricht heeft. Vooral in de periode dat de samenvoeging met Hervormd Ankeveen speelde was hij daar bijna dagelijks mee bezig.

Terug in de kerk gingen we meteen aan de slag met een terugblik op de afgelopen periode en het verslag van de vorige vergadering.
In de zomer zijn we twee maal te gast geweest bij een andere gemeente in onze dorpen.
Er is een vraag gesteld over de waardering van deze diensten; over het algemeen is men blij om met anderen te kerken in deze periode. “Fijn om elkaar ook tijdens een kerkdienst te zien.” En voor herhaling vatbaar.

Er is behoefte aan iemand uit de gemeente die het archief wil bijhouden. Uiteraard wordt u eerst goed geïnformeerd over het hoe en wat. Het is wellicht een leuke klus voor iemand die daar de komende winter tijd voor heeft. U mag zich bij ondergetekende aanmelden.

Door Tini Stekelenburg en Truus Leene zijn heel veel telefoongesprekken gevoerd om het preekrooster voor 2020 ingevuld te krijgen. Truus kwam deze avond melden dat het gelukt is: alle zondagen (op één na in augustus) zijn van een dominee voorzien. Hartelijk bedankt dames, voor dit toch wel lastige werk.

Er is al eerder in de vergadering gesproken over het onderwerp ‘stilte voor de dienst’. Soms wordt er erg veel en hard gepraat voor aanvang van de dienst en voor enkele gemeenteleden voelt dit niet prettig. Er zijn een aantal ideeën genoemd en er wordt besloten hier nog verder over na te denken en het onderwerp een keer tijdens het koffiedrinken met de gemeente te bespreken.

Ds. Stella Muns meldt de 1e datum voor een Gespreksgroep op woensdag 25 september van 20.00 tot 21.30 uur met als titel “Een goed verhaal”. De 2 volgende data worden later vastgesteld.

Elly Verbruggen deelt met grote dankbaarheid mee dat pioniersgroep PioWij inmiddels drie jaar bestaat en een vaste plek in de gemeente Wijdemeren heeft veroverd. Er ligt voor de komende periode een nieuw meerjarenplan klaar, te beginnen met drie avonden ZinCafé.
De kerkenraad wenst PioWij een goed en gezegend nieuw seizoen toe.

De kerkrentmeesters houden zich niet alleen bezig met de financiën, maar natuurlijk ook met het kerkgebouw. Er is weer een lekkage aan het dak; dat zal binnenkort worden gerepareerd. Ook de verhuur van de zalen van ons kerkgebouw wordt door deze commissie geregeld. Voor het gebruik van een zaal kunt u contact opnemen met Thea Schaap of Ellen Blankenberg.

Met ds. Stella Muns wordt het lijstje met namen van zieke gemeenteleden doorgenomen.
Zij constateert dat ze inmiddels al weer een jaar aan onze gemeente verbonden is. Met grote tevredenheid van beide zijden gaan we met elkaar weer een nieuw werkjaar in.

De voorzitter sluit de vergadering deze keer af met het verhaal over de Graankorrel en de Mier, dat ik hieronder laat volgen.

Graankorrel en de Mier
Een graankorrel, die na de oogst op het veld was blijven liggen, wachtte op regen, zodat hij zich kon laten wegzinken in de aarde. Toen kwam er een mier. Ze zag de graankorrel, sjorde hem op haar rug en begon moeizaam de lange weg naar haar nest. De graankorrel drukte op haar kleine, taaie lijf en leek steeds zwaarder te worden. “Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet neer?” Vroeg de graankorrel. De mier hijgde: “Als ik je niet meeneem, hebben we geen eten voor de winter. Wij mieren zijn met zovelen en elk van ons moet zoveel mogelijk voedsel naar de voorraadkamer slepen.”
“Maar ik ben niet gemaakt om zomaar opgegeten te worden”, zei de graankorrel. “Ik ben een zaadje vol leven. Ik ben er om uit te groeien tot een grote plant. Luister naar me, laten we samen een overeenkomst sluiten”. De mier was blij dat ze even kon uitrusten. Ze legde de graankorrel neer en vroeg: “Wat is een overeenkomst?” De graankorrel zei: “Als je me hier op de akker laat liggen, in plaats van me mee te slepen naar je nest, dan zal ik je honderd graankorrels schenken voor je voorraadkamer.” De mier dacht na. Honderd korrels in ruil voor één enkele? Maar dat was een wonder! “Hoe gebeurt het dan?” vroeg ze. “Dat is een geheim”, antwoorde de graankorrel, “dat is het geheim van het Leven. Graaf nu een klein kuiltje in de grond, begraaf me daarin en kom dan over een jaar terug.”
Er ging een jaar voorbij. De mier keerde terug. En de graankorrel had woord gehouden.

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 08-12-2023 om
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 05-01-2024 om
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.