PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 06-02-19 Vergadering 06-02-19
De vergadering  werd geopend met het lezen van een gedicht van Marinus van den Berg.

Aandacht

Aandacht is eerbiedig.
Ze dringt zich niet op.
Ze kan wachten.
Ze laat vertrouwen groeien.

Aandacht is ontvankelijk.
Ze stelt zich open.
Ze leeft zich in.
Ze kan ontvangen.

Aandacht is tijd.
Ze neemt de tijd.
Ze jaagt niet op.
Ze overhaast zich niet.

Aandacht is attent.
Ze ziet het kleine.
Ze vergeet niet.
Ze doet wat ze zegt.

Aandacht is trouw.
Ze blijft komen.
Ze houdt de lange duur vol.
Ze komt ook in moeilijke tijden.

Aandacht is aanwezigheid.
Ze kent de waarde van ‘er zijn’.
Ze weet stil te zijn.
Ze is eenvoudig.

Aandacht heelt onze wonden.
Aandacht versterkt
onze innerlijke kracht.
Aandacht schept gemeenschap.

Gelukkig de mens
die aandacht schenkt
en die aandacht ontvangt.

Aandacht bleek het thema van de hele vergadering te zijn. Bij het onderwerp ‘pastoraat’ is aandacht een hoofdpunt. Zonder aandacht kan een gesprek of ontmoeting nooit diepgang krijgen.

Tijdens het gesprek met de twee vertegenwoordigers van de pioniersgroep Piowij bleek dat ook daar ‘aandacht’ voor de deelnemers en elkaar de bindingsfactor is.

Toen bij de afsluiting van de vergadering een gebed werd gelezen, dat geschreven was door een van de vluchtelingendochters die maandenlang in de Bethelkapel in Den Haag hebben geschuild, was ook daar de aandacht die men gekregen had een dankbaar gegeven.

Tussen de datum van deze kerkenraadsvergadering en het inleveren van de kopij aan de KSSK ligt te weinig tijd om een verslag van deze bijeenkomst te schrijven. Dat houdt u dus nog te goed, maar deze sfeerbepaling over ‘aandacht’ wilde ik u niet onthouden.

Ankie Hinloopen, scriba

Vervolg van verslag (uit de latere KSSK)

Het is al weer een tijdje geleden dat de kerkenraadsvergadering plaatsvond (06-02-2019). Ik had hiervan al een inkijkje gegeven in de vorige KSSK, met name over het thema ‘Aandacht’ dat die avond besproken is. Nu dan nog een aantal andere gesprekspunten uit deze vergadering.

Het is inmiddels een half jaar dat Stella Muns in onze gemeente pastoraat verleent en het voelt al heel vertrouwd. Zij heeft veel mensen bezocht en als ik mijn oor te luisteren leg zijn dat over het algemeen fijne bezoekjes. Stella liet ons tijdens de vergadering weten het werk met veel plezier te doen en ze gaf haar bevindingen weer over de manier van pastoraat verlenen binnen onze gemeente; “Pastoraat vindt plaats waar mensen aandacht geven aan elkaar”, is haar stelling.
In onze kleine gemeente vindt pastoraat plaats op allerlei manieren. Het zondagse koffiedrinken is b.v. ook onderling pastoraat. Ook het werk van PioWij is pastoraal werk.
Volgens Stella is er behoefte aan verdieping binnen de gemeente, behoefte aan het geloofsgesprek. Om aan deze behoefte te voldoen, stelt zij voor om in april enkele gespreksavonden te organiseren over Meditatief Bijbellezen. Deze avonden staan uiteraard open voor iedereen, niet alleen voor leden van ‘De Graankorrel’!

PioWij meldde dat ze inmiddels 2 jaar bezig zijn. Door hun werk ontmoeten zij veel mensen die aandacht nodig hebben, veel mensen die alleen zijn en verbinding zoeken. PioWij is zoekende naar een weg om meer inhoud aan de gesprekken te geven en dat lijkt voorzichtig aan te gaan lukken. Ze gaan voort op de ingeslagen weg, met voorlopig iedere maand een maaltijd en regelmatig een wandeling. Verder komt er een ‘zincafé’, waarbij b.v. over een film of een t.v. programma kan worden nagepraat of een gesprek kan worden gevoerd.

In de veertigdagentijd zullen weer de wekelijkse vesperdiensten op woensdag gehouden worden. Deze periode start met Aswoensdag op 6 maart, om 19.00 uur in de R.K. kerk aan de Kerklaan. Daarna zal er vanaf woensdag 13 maart t/m woensdag 10 april steeds om 19.30 uur een vesper plaatsvinden, ook in de R.K. kerk aan de Kerklaan. Het thema van deze diensten is ‘een nieuw begin’ en ieder is hartelijk uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Het jaarlijks terugkerend punt over de financiën staat in deze vergadering op de agenda. Penningmeester Jan Addink heeft hard gewerkt om de cijfers vandaag al op papier te hebben. Hij geeft toelichting op de staat van baten en lasten, waarbij een groot bedrag voor ‘speciale projecten’ eruit springt; dit is besteed aan de renovatie van het honk. We genieten nu van een mooie ruimte voor gesprekken en ontmoetingen!

Nu ik dit tik is het geplande groot onderhoud aan het orgel voltooid. Het instrument klinkt weer zuiver en er blijven geen tonen meer hangen. Voorgesteld wordt het orgel feestelijk in gebruik te nemen.
Op vrijdagavond 3 mei is een gezellige vrijwilligersavond gepland, tevens gemeenteavond, waar de jaarcijfers besproken zullen worden en we ook nog getrakteerd zullen worden op een orgelconcertje met nazit. Een definitieve uitnodiging hiervoor volgt nog.

Met dit beknopte verslag zijn de door de kerkenraad besproken punten gerapporteerd aan de hele gemeente. Want: “kerk dat zijn we allemaal!”

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 29-09-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 09-10-2023 om 19.30 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.