PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 08-05-19 Vergadering 08-05-19
De vergadering werd geopend met de volgende mooie tekst:

Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen:
Dat wij elkaar zullen zien.
Licht in onze harten:
Dat wij plaats maken voor velen.
Licht in onze huizen:
Dat er vriendschap en gastvrijheid zullen zijn.
Licht in de omgang:
Dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.
Licht op onze wegen:
Dat we niet verdwalen.
Licht in onze gedachten:
Dat we komen tot nadenken en eerlijke besluiten.
Licht op deze plaats:
Om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen,
met het geloof in Hem, die eens geroepen heeft:
“Ik ben het licht der wereld!”

Terugblikkend op de afgelopen periode constateren we dat:
- de vespervieringen tijdens de 40dagentijd inspirerend waren en goed bezocht werden.
- dopeling Tim van Zanten bijgeschreven wordt in het doopboek.
- de Goede Vrijdagdienst zeer indrukwekkend was.
- we met medewerking van Inspiration een mooie Paasdienst hadden
- de drie gespreksavonden met Stella Muns als zeer waardevol werden ervaren.
- het heel plezierig was om ds. Van Meijeren uit ’s-Graveland als voorganger te ontvangen.

PioWij doet verslag van de door hen verzorgde activiteiten en meldt dat er waarschijnlijk op korte termijn een HBO-theoloog aan de groep zal worden toegevoegd.
En de kerkrentmeesters zijn op zoek naar iemand die bereid is om het beheer van het archief van onze kerk op zich te nemen.

De gemeentevergadering die op vrijdagavond 3 mei werd gehouden was drukbezocht. Dit niet alleen omdat men nieuwsgierig was naar de jaarcijfers van onze kerk, maar ook vanwege de orgelconcertjes, die door Hugo de Graaff, Jan van Veldhuizen en Johan Haaksma werden gegeven. Bijzonder was het om te horen hoeveel verschillende klanken uit het orgel werden gehaald. Fijn om onze muzikale begeleiders nu zo eens te horen en te zien bij hun spel. De gezellige nazit maakte de avond helemaal ‘af’.

In het vorige kerkenraadsverslag heeft een oproep gestaan om vóór de dienst enige stilte in acht te nemen. Als proef wordt de gemeente enige minuten voor de dienst gevraagd om zich in stilte voor te bereiden op de dienst.

Ad Kramer vraagt de kerkenraad om hem ontheffing uit het ambt te verlenen. Hij heeft zich de afgelopen jaren bij veel belangrijke zaken nuttig kunnen maken, zoals b.v. bij de fusie met Hervormd Ankeveen. Met pijn in het hart en onder grote dankzegging verleent de kerkenraad hem ontheffing. Gelukkig wil hij volgens rooster gastheer blijven tijdens de zondagse erediensten.

Op donderdag 30 mei zullen de verschillende kerken uit ’s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg weer gezamenlijk ‘Hemelvaart in de polder’ vieren.
De voorbereiding is inmiddels geweest en er wordt veel tijd en energie in gestoken om weer een mooie gezamenlijke dienst in het weiland te hebben. Bij regen wordt er uitgeweken naar de Martinuskerk in Ankeveen.
De kerkenraad komt weer bij elkaar op woensdag 26 juni a.s.

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de PKN richtlijnen voor erediensten en andere bijeenkomsten.
Om het protocol te raadplegen, klik hier.
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Dienst 18-10-2020
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.