PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 15-12-21 Vergadering 15-12-21
In verband met de avondklok werd deze vergadering ‘s middags gehouden en dit is de kerkenraadsleden zo goed bevallen, dat we ook de volgende vergaderingen voorlopig in de middag zullen houden.

Jantie opent de vergadering met “Kerst toen en nu”, een uitgave van de NBG.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 17-11-2021. Door een misverstand zijn deze notulen niet in de vorige KSSK verschenen, maar ze staan nu wel vermeld.

Bij de ingekomen stukken is een verzoek van zowel het CDA als de CU, waarin zij willen kennismaken met vertegenwoordigers van alle maatschappelijke instanties in Wijdemeren.

Verder vraagt Amnesty International of zij rond Pasen 2022 artikelen mogen verkopen in de kerk, omdat dit het afgelopen jaar niet kon doorgaan.
Er is een brief van de PKN over goedkeuring van de begroting 2022 van de diaconie.

De kerkdiensten van de afgelopen tijd worden geëvalueerd en er wordt vooruitgeblikt op de overige diensten van dit jaar. Helaas is toch besloten de doop van Jent Langelaar op eerste Kerstdag niet te laten doorgaan. Het koor Inspiration mag niet zingen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Er wordt nog gezocht naar een muzikaal alternatief.

Op 2 januari zal Jantie de Vries worden bevestigd als ouderling/scriba. Uiteraard is dit alles onder voorbehoud van eventuele nieuwe /strengere coronamaatregelen.

Otto en Jantie hebben een prettig en open kennismakingsgesprek gehad met de predikant en voorzitter van de kerkenraad van NH ’s-Graveland. In het nieuwe jaar hopen wij ook gesprekken te kunnen voeren met NH Kortenhoef en de OSG. Bij de classis zal gevraagd worden naar een begeleider bij het fusieproces. De leden van ‘de Graankorrel’ zullen via de mail op de hoogte gehouden worden.

De diaconie meldt dat de kerstattenties worden bezorgd.

De kerkrentmeesters hebben een offerte laten maken voor reparatie van het dak van de kerk; zij stellen voor af te wachten met de uitvoering totdat er meer duidelijkheid is over de bestemming van ons kerkgebouw. Het gesprek met de PKN over de Dillewijn en de begraafplaats Ankeveen wordt binnenkort vervolgd.

PioWij is gestopt met de activiteiten. Wel worden kerstattenties gebracht bij alle deelnemers.

Otto sluit de vergadering met een tekst uit de Open Deur over ”Toekomst”.

Jantie de Vries, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 17-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 24-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 25-03-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.