PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 16-05-18 Vergadering 16-05-18
De vergadering van de kerkenraad op woensdag 16 mei viel kort voor Pinksteren. Daar was dan ook zowel bij de opening als bij de sluiting van de vergadering de aandacht op gericht.
 
Blijdschap was er toen werd gemeld dat er per 1 augustus a.s. weer bijstand in het pastoraat kan worden verleend en wel door ds. Stella Muns. De meeste gemeenteleden hebben Stella leren kennen als echtgenote van ds. Thom Fossen, die van 1979 - 1985 als predikant in onze kerk werkzaam was.
 
Er wordt teruggekeken op de gemeentevergadering, waarin ook een presentatie gegeven werd over de verbouwing van het honk en we konden zien hoe mooi het zal worden.
 
Tijdens Hemelvaartsdag regende het, zodat de ‘dienst in de polder’ deze keer moest uitwijken naar de Martinuskerk in Ankeveen. Maar dat heeft niets afgedaan aan het inspirerende karakter en het was mooi om met elkaar aan het einde van de dienst, buiten, eerst enkele duiven los te  laten en daarna de zegen te mogen ontvangen. Met mensen uit de verschillende kerken van Wijdemeren blijft deze Hemelvaartsdagviering een mooi oecumenisch gebeuren.
 
Met vreugde wordt vooruitgeblikt op de komende doop van Minne Langelaar, zoon van Paulien Lagerweij en Bas Langelaar, en kleinzoon van Elly en Erik Lagerweij en achterkleinzoon van Janny Lagerweij. De dienst zal geleid worden door Robbert Jan van Duijn. De oom van Pauline, Dirk Jan Lagerweij, zal de doop bedienen. Het zal voor de familie en voor de gemeente een feestelijk gebeuren zijn. We verwachten die zondag dan ook weer een volle kerk.
 
Op zaterdag 23 juni zal er weer een door de kerken georganiseerde Voedselbankactie gehouden worden in de Meenthof. We kennen het systeem: naast onze eigen boodschappen nemen we wat extra’s mee voor de Voedselbank. Een belangrijke actie die steeds veel artikelen oplevert.
 
Door de verbouwing van het honk moeten enkele groepen die gebruik maken van de zaal uitwijken naar andere plekken. Zo is Piowij voor haar ‘smakelijke gesprekken’ uitgeweken naar ‘het Achterom’. De maaltijden zullen daar zeker zo lekker smaken.
 
De nieuwkomers, dat zijn vluchtelingen die in onze dorpen wonen, krijgen al langere tijd leeslessen door vrijwilligers van enkele kerken. Ook dit gebeuren vond plaats in de honkzaal, maar de lessen worden nu bij de vrijwilligers thuis gegeven.
 
Het zondagse koffiedrinken heeft al enkele keren in de wijkzaal plaats gevonden en dat verloopt prima. We hopen dat de verbouwing klaar zal zijn met de startzondag op 9 september.
 
Als er iets te melden is vanuit de Antoniusparochie dan is daar Maria Schuffelen om ons bij te praten. Het is goed om op deze manier direct betrokken te zijn bij de parochie uit Kortenhoef.
Met de Hervormde Gemeente ’s-Graveland is twee keer per jaar een gesprek.
 
De kerkrentmeesters hadden weer een rijtje punten ter bespreking. Zij zijn verantwoordelijk voor de praktische en de financiële zaken van onze kerk en laten dus de orgelstemmer komen als er een toon blijft hangen. Ze zorgen ervoor dat de brandblussers in het gebouw op tijd gekeurd worden en ontvangen de bijdragen van onze gemeenteleden, zodat ook de uitgaven voor de kerk op tijd betaald kunnen worden.
 
Op dit moment zijn in het land alle ondernemers, verenigingen en anderen druk bezig met het privacybeleid, en dus ook onze kerk. We moeten zorgen dat de gegevens die wij van de gemeenteleden hebben niet in de openbaarheid komen zonder toestemming van de betrokkenen. Volgens ons hebben wij deze zaken al goed in de hand.
 
Als afsluiting van de vergadering luisterden we naar onderstaand Pinksterlied.
 
De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor.
Een briesje of een storm
die alle rust verstoort.
 
De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als na een enge droom.
 
De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.
 
De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon.
Ik ben weer opgelucht
als na een enge droom.
 
Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.
 
Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 29-09-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 09-10-2023 om 19.30 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.