PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 16-09-20 Vergadering 16-09-20
Deze keer komt de kerkenraad bijeen in de honkzaal, omdat daar meer ruimte is en we zo de 1½ meter tussenruimte kunnen aanhouden.
Elly Verbruggen opent de vergadering met onderstaande tekst.

Het is wat het is

Het is onzin
zegt het verstand.
Het is wat het is
zegt de liefde.

Het is ongeluk
zegt de berekening.
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst.
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht.
Het is wat het is
zegt de liefde.

Het is belachelijk
zegt de trots.
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid.
Het is onmogelijk
zegt de ervaring.
Het is wat het is
zegt de liefde.

Erich Fried
Vertaling: Remco Campert

Aansluitend doet Elly de leden van de kerkenraad een voorstel om de onderlinge verbondenheid te stimuleren. Dit voorstel vindt bijval en zal verder worden uitgewerkt.

Er wordt uitgebreid teruggekeken op de kerkdiensten die gehouden zijn met de beperkingen van de corona-crisis. Enkele opmerkingen zijn:
-    het is belangrijk om iedere dienst per e-mail of brief aan te kondigen.
-    ramen blijven open tijdens de dienst.
-    voorlopig 1x per 14 dagen een kerkdienst in ons gebouw.
-    om heen en weer geloop te beperken geen lector inschakelen.
-    collectes bij de uitgang.
-    wie aanwezig wil zijn moet zich uiterlijk op zaterdag melden bij de scriba.
-    de commissie van in- en uitgeleide blijft dienst doen.
-    geen koffie drinken na de dienst.

Soms ontvang je op het e-mailadres van de kerk vragen over vroeger. Zo kreeg ik de vraag of de notulen van de kerkenraadsvergaderingen van 1917 tot 1921 beschikbaar zijn om in te zien. Jammer genoeg heb ik geen idee waar ik deze notulenboeken kan vinden. Als iemand daar meer over weet dan hoor ik dit graag.

Piowij gaat in aangepaste vorm door met samenkomsten op 1½ meter en een vredeswandeling op zondag 27 september. Zie ook de bijdrage ‘Ode aan de Verliezer’ in deze editie van KSSK.

Het is nog september, maar de diaconie gaat deze maand al in gesprek met de diaconieën van de plaatselijke kerken over de ‘minima’ in onze dorpen. Dan worden ook de kerstattenties besproken. We zullen er later in het jaar wel meer van horen.

Er stond een gezamenlijke dienst met de Oecumenische Streekgemeente op het rooster. Deze bijeenkomst kan niet doorgaan. Ook de oecumenische dienst in januari 2021 gaat niet door.

Dit jaar komt er rond 1 november in de Meenthof helaas ook geen tent waar mensen een kaarsje kunnen aansteken voor een overledene.

Ondanks corona bezoekt ds. Stella Muns regelmatig gemeenteleden en zij vraagt ons en alle leden om niet te schromen haar te bellen als er ziekte of problemen zijn of als men graag een keer een gesprek wil.

Hoewel het de bedoeling is om 1x per 2 weken bij elkaar te komen, zijn er twee diensten achter elkaar gepland, en wel op zondag 27 september en zondag 4 oktober. Dit is zo gedaan omdat we op zondag 1 november de overledenen willen gedenken.

Omdat deze vergadering voor mij de laatste keer is als scriba en dit dus ook mijn laatste kerkenraadsverslag wordt voor de KSSK, neem ik met een hartelijke groet en Gods zegen voor onze kerkgemeenschap afscheid van dit kerkenwerk.

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.