PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 17-11-21 Vergadering 17-11-21
Elly Verbruggen opent de vergadering.

Op de agenda staat o.a. het punt Oecumene. Hierover kan Annie Visser melden dat de gezamenlijke dienst op 23 januari 2022 wordt gehouden in het kerkje aan de Kortenhoefsedijk. Mochten we tegen die tijd onverhoopt niet naar de kerk kunnen vanwege de corona maatregelen, dan kan de dienst daar ook gevolgd worden via een livestream.

Met betrekking tot de huidige coronamaatregelen kunnen we stellen dat in de kerkzaal de anderhalve meter en het ventileren tijdens de dienst geen problemen geeft. Bij het koffiedrinken roept dit wel vragen op, met name wat het ventileren betreft. Na stemming onder de kerkenraadsleden wordt dan ook besloten om tot nader order geen koffie te drinken na de dienst. Op de kerkenraadsvergadering van 15 december zal dit opnieuw besproken worden.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor veel kerkgangers een teleurstelling is, maar onze gezondheid en die van onze medemensen is op dit moment het allerbelangrijkst.

Bij een terugblik op de diensten van de afgelopen tijd wordt opgemerkt dat de dienst van 07-11-2021 (herdenken overledenen met Stella Muns als voorganger) een mooie en toegankelijke dienst was.

Het stuk van de classis “als de kerk kleiner wordt ...” wordt besproken en de meningen worden gepeild. We zijn het erover eens dat onze gemeente eigenlijk niet langer zelfstandig verder kan gaan. De voorkeur gaat uit naar lokale samenwerking en daartoe zijn de eerste stappen gezet.

De diaconie heeft besloten tot de aanschaf van corona-bestendige avondmaalsbekertjes. Verder wordt er gewerkt aan de kerstattenties voor gemeenteleden. De begroting 2022 van de diaconie wordt door Tine Gardenier toegelicht.

De kerkrentmeesters hebben de begroting 2022 ook klaar. Jan Addink laat zien dat er sprake is van een oplopend tekort.

We besluiten de papieren liturgie voorlopig te blijven gebruiken bij de kerkdiensten.
De Bijbellezingen op de zondagmorgen zullen met ingang van heden worden gelezen uit de nieuwe Bijbelvertaling 2021.

Namens de PioWij groep wordt medegedeeld dat het smakelijk gesprek in november niet doorgaat vanwege de coronamaatregelen. Wel gaan de voorbereidingen voor de lichtjeswandeling op 19-12-2021 door, maar het is nog onzeker of dit initiatief kan plaatsvinden. De gemeente Wijdemeren moet hiervoor toestemming geven.

Gemeld wordt dat Jantie de Vries op 2 januari a.s. bevestigd zal worden als ouderling/scriba.

Er zal (weer) een moderamen worden ingesteld ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering met voorzitter, scriba en een afgevaardigde van de kerkrentmeesters en de diaconie.

De voorzitter, Otto Scholten, sluit de vergadering.

Jantie de Vries, scriba
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 20-02-2023 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.