PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 18-01-13 Vergadering 18-01-13
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 18 januari zijn de volgende punten ter sprake gekomen.
Rode draad tijdens deze vergadering was de notitie over de toekomstvisie van onze kerk, door een werkgroep van vier leden uit de gemeente gemaakt. In aanwezigheid van enkele van die leden werd de notitie toegelicht en besproken.
Het verslag van de visitatie, dat op 22 november 2012 heeft plaatsgevonden, is door alle leden gelezen en goedgekeurd. Het was een plezierig bezoek en zinvol om met anderen het 'wel en wee' van onze gemeente onder woorden te brengen.
In de veertigdagentijd zullen er samen met de Antoniusparochie en de Oecumenische Streekgemeente vijf vespers zijn, met als thema 'de boom des levens'.
Op zondag 17 maart is de jaarlijkse dienst met de kinderen van de Regenboogschool.
De kerkenraad heeft besloten het beleidsplan te herzien, gebruik makend van de evaluatie die we vorig jaar op de gemeenteavond hebben gehouden en de toekomstvisie die besproken is daarbij te betrekken.
Op de gemeenteavond, die op dinsdag 16 april gehouden zal worden moet er dus een nieuw concept beleidsplan liggen voor de periode 2013–2017.
De jeugddienstcommissie zal ook in 2013 weer twee jeugddiensten organiseren. De commissie zoekt, vanwege het vertrek uit de commissie van Ellen Blankenberg en Erika Kuiper, naar twee flexibele personen die de groep kunnen ondersteunen.
De leden van de contactgroep overwegen hun kerstviering volgend jaar weer open te stellen voor gasten.
Door de ziekte en het overlijden van Corry Smallenburg zijn enkele taken herverdeeld. Otto Scholten zal het contact met de gastpredikanten onderhouden. De scriba regelt de roosters en u kunt haar aanspreken als u vindt dat iemand de zondagse bloemen heeft verdiend.
Het preekrooster voor 2013 is door het geweldige werk van onze preekvoorziener Jantie de Vries weer helemaal ingevuld.
Op zaterdag 16 maart zal in samenwerking met nog 4 kerken uit onze dorpen weer een actie voor de voedselbank worden gehouden. Vorig jaar werd er een fantastisch resultaat behaald. Voor dit jaar zijn de verwachtingen opnieuw hoog gespannen.
De volgende kerkenraadsvergadering is op donderdag 28 februari en vanaf 20.00 uur is ieder die wil meepraten of de kerkenraad wat mee te delen heeft van harte welkom.
Tenslotte wil ik u de tekst die aan het begin van de avond werd gelezen, niet onthouden:
 
Handen
Soms,
zijn er geen woorden.
Soms,
zijn woorden gewoon te veel.
Soms,
zou je willen spreken.
Soms echter,
blijven de woorden steken
achter in je keel.
 
Soms,
is er niets wat een mens kan zeggen.
Soms,
staat een mens gewoonweg
machteloos.
Soms,
staan we erbij en kijken ernaar.
Soms,
is het leven
als de dorens van een roos.
 
Soms,
wil ik dan niets anders,
niets anders, dan alleen
dat bemoedigende,
liefdevolle gebaar.
Jouw hand op de mijne,
al is het maar heel even,
maar dan weet ik wel:
jij bent daar.
Dan is het net,
alsof God zelf naar mij ziet.
Mij door jouw hand laat weten:
“Ik vergeet je niet.”
 
(Lydia Kansen-Brasz, geestelijk verzorger Zuiderheide)

Namens de kerkenraad,
Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 17-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 24-03-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 25-03-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.